Onthaal

U meldt zich als bezoeker aan bij het onthaal van de gevangenis. Nadat u uw geldig identiteitsbewijs (met foto) heeft getoond, schrijft de portier u in. U geeft uw identiteitsbewijs in bewaring. Er wordt een foto van u genomen die op uw bezoekersbadge komt te staan.

Kinderen onder de 16 jaar moeten altijd vergezeld zijn van een volwassene, tenzij de gevangenisdirectie hier anders over beslist. Voor kinderen jonger dan 12 jaar volstaat een identiteitsstuk zonder foto, zoals een kinderpasje.

U kan zaken (bv. kledij) afgeven aan de gedetineerde als het gaat om toegelaten voorwerpen en/of als u vooraf toelating hebt gekregen van de gevangenis. Als u zaken mee heeft voor de gedetineerde, moet u dit melden aan de portier die de voorwerpen zal controleren. De zaken die u niet mag afgeven, krijgt u terug of worden in bewaring genomen gedurende het bezoek. U krijgt die terug wanneer u de gevangenis verlaat.

Metaaldetector

Na inschrijving stapt u door een metaaldetector. Bepaalde voorwerpen (bv. horloge, riem, schoenen) moet u laten screenen (zoals in de luchthaven). Juwelen, pakjes, sigaretten, bepaalde schoenen, kledij met metaal worden allemaal gedetecteerd. Denk daarom vooraf na over uw kleding om het bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Als u om medische redenen de metaaldetectie niet zonder alarm kan passeren (bv. door een prothese) moet u in bezit zijn van een geldig medisch attest.  U zal dan gecontroleerd worden met een ander toestel.

Opbergkastje 

Handtassen of bagage zijn niet toegestaan in de gevangenis. U kunt ze opbergen in een afsluitbaar kastje. Ook andere verboden zaken (bv.sleutels, bankkaarten (in sommige gevangenissen), enz.) of voorwerpen die u niet mag afgeven aan de gedetineerde, kan u daar bewaren. Om een opbergkastje te gebruiken, heeft u muntstukken nodig (die u na gebruik terugkrijgt).

Bezoek

U wacht in de wachtzaal tot de portier u begeleidt naar de bezoekplaats. Dat kan de bezoekzaal zijn, maar ook de kamer voor ongestoord bezoek als u dat had gevraagd.

Na het bezoek

Op het einde van het bezoek keert u terug naar het onthaal van de gevangenis. Hier geeft u uw bezoekersbadge af en krijgt u uw identiteitskaart terug.

Wat mag u meenemen in de bezoekzaal?

  • voorwerpen waarvoor de directie de toelating gegeven heeft;
  • de sleutel van het kastje waarin u uw persoonlijke spullen opbergt;
  • jetons, kleingeld of een bankkaart (in sommige gevangenissen) om een drankje of snoepgoed te kopen in de bezoekzaal;
  • geneesmiddelen (u moet dan wel een attest voorleggen van uw dokter waarin staat dat u deze geneesmiddelen altijd bij u moet hebben);
  • babyspullen (voeding en maximum drie luiers).

Gedragsregels

  • U gaat altijd meteen naar de tafel die de portier u aanwijst in de bezoekzaal.
  • Uw bezoekersbadge draagt u altijd goed zichtbaar.
  • U rookt niet in de bezoekzaal.
  • U mag niets overhandigen aan de gedetineerde of aan andere bezoekers, tenzij met de toestemming van het personeelslid dat belast is met het toezicht. Als u zich niet aan die regels houdt, kan de directeur beslissen dat uw bezoek afgelopen is.