Dagelijks telefoneren

Een gedetineerde mag op zijn kosten dagelijks telefoneren naar vaste lijnen en gsm-nummers. De telefoons bevinden zich op de gang waar de gevangeniscellen zijn. Iedere gedetineerde krijgt een persoonlijke code die hij invoert wanneer hij belt en betaalt zijn telefoongesprekken via zijn individuele rekening.

De directeur kan de gedetineerde het recht om te telefoneren geheel of gedeeltelijk ontzeggen wanneer er aanwijzingen zijn dat het telefoongesprek de orde of veiligheid in het gedrang kan brengen.

Ook de onderzoeksrechter kan in welbepaalde gevallen een verdachte verbieden om te telefoneren.

Eén gratis gesprek bij opsluiting

Elke gedetineerde die van zijn vrijheid beroofd werd, heeft binnen de 24 uur na zijn opsluiting in de gevangenis het recht één kosteloos nationaal of internationaal telefoongesprek van drie minuten te voeren.

Controle van gesprekken

De telefoongesprekken kunnen niet worden opgeslagen of beluisterd. De directie kan enkel kijken naar wie en hoelang een gedetineerde heeft gebeld.

Telefoneren met advocaat, consulaat of ambassade

De gedetineerde heeft het recht om op zijn kosten dagelijks tussen 08.00 uur en 20.30 uur te telefoneren met zijn advocaat of met het consulaat of de ambassade van zijn land van herkomst.