Wat gebeurt er nadat u een aanvaag voor financiële hulp hebt ingediend bij de Commissie Financiële Hulp?

  • Het secretariaat van de commissie bereidt de dossiers voor en vervolledigt ze.
  • Het stelt een verslag op.
  • Het vraagt de leden van de commissie om een onderzoek te starten. 

Het verslag bevat:

  • een samenvatting van de kosten en van de genomen juridische beslissingen;
  • de eventuele ontbrekende gegevens;
  • de wettelijke voorwaarden waaraan (nog) niet is voldaan.

U kunt uw opmerkingen schriftelijk formuleren, net zoals de (afgevaardigde van de) minister van Justitie. De (afgevaardigde van de) minister van Justitie verzekert zich ervan dat de wettelijke voorwaarden correct werden toegepast.

Als u dat schriftelijk hebt gevraagd, of als de commissie het nodig acht, kan u ook een getuigenis afleggen voor de commissie. U kunt u hiervoor laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat of een erkende vereniging (de meeste diensten voor slachtofferhulp zijn erkend).

U ontvangt de beslissing per post. Het is mogelijk om bij de Raad van State beroep aan te tekenen als de beslissing in strijd is met de wet.

Ga naar de pagina met de documenten om een aanvraag in te dienen.