Om financiële hulp te bekomen moeten de feiten gepleegd zijn in België.
Er bestaan 2 uitzonderingen.

Europese Unie

Voor slachtoffers van feiten die hebben plaatsgevonden in een lidstaat van de Europese Unie bestaat er ook een procedure. Die procedure voorkomt de mogelijke praktische en taalkundige problemen waarmee u als aanvrager van financiële hulp kunt te maken hebben.

Als een opzettelijke gewelddaad is gepleegd op het grondgebied van België en de verzoeker zijn gewone verblijfplaats in een andere lidstaat van de Europese Unie heeft, kan de verzoeker zich laten bijstaan door een instantie die specifiek is aangeduid door de desbetreffende lidstaat om zo zijn aanvraag voor de Belgische Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers in te dienen.

Slachtoffers van terrorisme

Landgenoten die het slachtoffer zijn van terreurdaden in het buitenland kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Commissie Financiële Hulp.

Meer info over de erkenning van terreurdaden in het buitenland

M 0471 12 31 24
terrorvictims@just.fgov.be