Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag is de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen (art. 28 tot 41).
Die wet werd meermaals gewijzigd en is ontleend aan het verdrag van 24 november 1983.

Rechtspraak

Advocaten en andere professionals die meer informatie willen en een gedetailleerd overzicht van de rechtspraak van de Commissie Financiële Hulp, kunnen het tweejaarlijkse activiteitenverslag (zie hieronder Publicaties) of Juportal raadplegen.

Persbericht

Deadline voor aanvragen tot financiële hulp nadert voor bepaalde terreurslachtoffers.