Algemene cijfers

Gewone slachtoffers

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2021

Beslissingen

1340

1305

1364

952

1026

1195 1388

Som (in milj euro)

10.20

10.40

12.35

8.44

10.47

10.59 14.21

Slachtoffers van terrorisme

 

2016

2017

2018

2019

2020

Beslissingen

164

154

141

191

220

Som (in milj euro)

1.09

1.09

1.00

1.43

1.34

Dit betreffen totaalcijfers waarbij alle soorten hulp worden opgeteld:

  • Noodhulp
  • Hoofdhulp
  • Aanvullende hulp

De noodhulp die werd uitbetaald na de aanslagen voor de slachtoffers van terroristische daden zit telkens vervat in het totaal resultaat.

Het aandeel van de noodhulp in de totale som voor 2016 bedraagt 9,91%, de rest werd aan beslissingen inzake (hoofd)hulp besteed.

In 2016 werd er meer dan gebruikelijk besteed aan beslissingen inzake noodhulp voornamelijk ten gevolge van de dossiers inzake de terroristische aanslagen.

Indeling naar gelang de aard van de feiten (geen terrorisme)

 

2015-2021

Arbeidsongevallen

10%

Geweld tegen personen met oog op verwerven van goederen

10%

Opzettelijk doden

30%

Relationeel geweld (geen zedenzaken of overlijden)

6%

Opzettelijke slagen en verwondingen

25%

Varia

1%

Verkeersagressie

1%

Zedenfeiten (seksueel misbruik)

17%

De tussenkomst van de commissie voor de slachtoffers van terroristische daden

Enkele cijfers tussen 22 maart 2016 en 31 december 2021:

  • 1645 ingediende verzoekschriften voor financiële hulp
  • uitbetaalde noodhulp: € 1 892 000
  • uitbetaalde hoofdhulp: € 4 323 082,73
  • de eerste sommen werden uitbetaald in juli 2016