Er bestaan meerdere categorieën van slachtoffers.

Bij elke categorie van slachtoffers horen schadeposten die al dan niet in aanmerking worden genomen. De schadeposten zijn dus niet gelijk voor alle slachtoffers.

De lijst van schadeposten per categorie van slachtoffers is beperkt. De Commissie kent geen hulp toe hulp voor andere posten die niet in de lijst zijn opgenomen.

Rechtstreekse slachtoffers

Hieronder vallen de personen die lichamelijke en/of psychische schade hebben geleden als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad (in casu terrorisme). De rechtstreekse slachtoffers kunnen hulp aanvragen voor:

 • morele schade;
 • tijdelijke en/of blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit;
 • esthetische schade;
 • inkomensverlies;
 • kosten voor geneeskundige verzorging (farmaceutische producten, ziekenhuizen, psychologische / psychiatrische nazorg, enz.);
 • materiële kosten (maximaal 1250 euro);
 • procedurekosten (bijvoorbeeld rechtsplegingsvergoedingen);
 • advocatenkosten (maximaal 12 000 euro);
 • verlies van een of meer schooljaren;
 • reis- of verblijfskosten (uitsluitend voor Belgische slachtoffers of voor slachtoffers die in België verblijven bij feiten in het buitenland of voor vreemdelingen die niet in België verblijven bij feiten van terrorisme in België) (maximaal 12 000 euro).

Onrechtstreekse slachtoffers

Naasten van een overleden slachtoffer

Als de dood van een persoon het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijke gewelddaad, kan de Commissie financiële hulp toekennen aan:

► de erfgerechtigden tot en met de tweede graad;

► de aanverwanten tot en met de tweede graad;

► de personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met de betrokkene.

De enige schadeposten die in aanmerking komen voor een onrechtstreeks slachtoffer of een verwant van een overleden slachtoffer zijn:

 • morele schade;
 • kosten voor geneeskundige verzorging (farmaceutische producten, ziekenhuizen, psychologische / psychiatrische nazorg, enz.);
 • verlies van levensonderhoud;
 • begrafeniskosten (maximaal 6000 euro per geval);
 • procedurekosten (bijvoorbeeld rechtsplegingsvergoedingen);
 • advocatenkosten (maximaal 12 000 euro);
 • verlies van een of meer schooljaren;
 • reis- of verblijfskosten (uitsluitend voor Belgische slachtoffers of voor slachtoffers die in België verblijven bij feiten in het buitenland of voor vreemdelingen die niet in België verblijven bij terroristische feiten gepleegd in België) (maximaal 12 000 euro).

Onrechtstreekse slachtoffers

Naasten van een niet-overleden slachtoffer of van een vermist slachtoffer 

De Commissie kan financiële hulp toekennen aan:

► de erfgerechtigden tot en met de tweede graad;
► de aanverwanten tot en met de tweede graad;
► de personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met de betrokkene.

De enige schadeposten die in aanmerking komen voor een onrechtstreeks slachtoffer of een verwant van een niet-overleden slachtoffer zijn:

 • morele schade;
 • kosten voor geneeskundige verzorging (farmaceutische producten, ziekenhuizen, psychologische / psychiatrische nazorg, enz.);
 • procedurekosten (bijvoorbeeld rechtsplegingsvergoedingen);
 • advocatenkosten;
 • reis- of verblijfskosten (uitsluitend voor Belgische slachtoffers of voor slachtoffers die in België verblijven bij feiten in het buitenland of voor vreemdelingen die niet in België verblijven bij terroristische feiten gepleegd in België) (maximaal 12 000 euro).

Occasionele redders

Een occasionele redder is iemand die vrijwillig hulp biedt aan slachtoffers. De hulp is dus niet het gevolg van:

 • de uitoefening van een beroepsactiviteit die verband houdt met veiligheid;
 • de deelname aan een gestructureerde vereniging die hulp en bijstand verleent aan derden.

De financiële hulp wordt toegekend wanneer de occasionele redder:

 • actie heeft ondernomen op het Belgische grondgebied;
 • schade heeft ondervonden door vrijwillig hulp te bieden aan een slachtoffer van een terreurdaad.

De enige schadeposten die in aanmerking komen zijn:

 • morele schade;
 • tijdelijke en/of blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit;
 • esthetische schade;
 • inkomensverlies;
 • kosten voor geneeskundige verzorging (farmaceutische producten, ziekenhuizen, psychologische/psychiatrische nazorg, enz.);
 • materiële kosten (maximaal 1250 euro);
 • procedurekosten (bijvoorbeeld rechtsplegingsvergoedingen);
 • advocatenkosten (maximaal 12 000 euro);
 • verlies van een of meer schooljaren;
 • reis- of verblijfskosten (uitsluitend voor Belgische slachtoffers of voor slachtoffers die in België verblijven bij feiten in het buitenland of voor vreemdelingen die niet in België verblijven bij terroristische feiten gepleegd in België) (maximaal 12 000 euro).

Verwanten van de occasionele redders (in geval van overlijden)

De afdeling Terrorisme kan, uitsluitend in geval van overlijden van de occasionele redder, financiële hulp toekennen aan:

► de erfgerechtigden tot en met de tweede graad;
► de aanverwanten tot en met de tweede graad;
► de personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met de betrokkene.

De schadeposten zijn gelijk aan:

 • die voor onrechtstreekse slachtoffers in geval van overlijden;
 • die voor onrechtstreekse slachtoffers in geval van een zwaargewond rechtstreeks slachtoffer.