Slachtoffers van de door de Koning erkende terreuraanslagen kunnen van het door de wet van 18 juli 2017 georganiseerde statuut van nationale solidariteit genieten.

Deze materie valt onder de bevoegdheid van de Federale Pensioendienst.

https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/burgerslachtoffers

De minister bevoegd voor de oorlogsslachtoffers, d.i. de Minister van Defensie, neemt de beslissing m.b.t. de toekenning van het statuut van nationale solidariteit.

De aanvragen voor de toekenning van het statuut van nationale solidariteit en de aanvragen van het herstelpensioen ingevolge de wet van 18 juli 2017 worden bij de Commissie voor de financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders ingediend.

Dit laat de slachtoffers toe om tezelfdertijd een verzoek tot een financiële hulp of een voorschot (Wet van 1985) en een aanvraag voor de toekenning van het statuut van nationale solidariteit (Wet van 2017) in te dienen.

Een formulier werd hiervoor opgesteld.

Opgepast: het betreft twee aparte wetgevingen.  De voorwaarden voor het bekomen van een financiële hulp en voor de toekenning van het statuut van nationale solidariteit zijn niet dezelfde.