Voor slachtoffers van terrorisme (en hun verwanten) is er nu het specifiek statuut van nationale solidariteit.

Dat statuut kan onder bepaalde voorwaarden leiden tot:

  • een invaliditeitspensioen (voor rechtstreekse slachtoffers);
  • de terugbetaling van de medische verzorging.

Het is de federale cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme die dit statuut toekent.

U moet uw aanvraag om het statuut van nationale solidariteit te krijgen, indienen bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers, afdeling Terrorisme. (overeenkomstig de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit)

► Moet ik als slachtoffer twee afzonderlijke aanvragen indienen voor financiële hulp en voor het statuut?

  • Nee

De Commissie stuurt het dossier van elk slachtoffer dat een aanvraag voor financiële hulp indient automatisch door naar de cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme. Die dienst neemt vervolgens contact op met de slachtoffers.  

► Ik wil alleen een aanvraag doen voor het statuut van nationale solidariteit. Is dat mogelijk?

  • Ja

De slachtoffers van terrorisme en hun verwanten die alleen het statuut van nationale solidariteit willen krijgen:

  • vullen het voorziene formulier in;
  • vinken op pagina 1 het vakje ‘ik wil uitsluitend het statuut van nationale solidariteit verkrijgen’ aan;
  • voegen de bewijsstukken toe.

De Commissie zal deze aanvraag vervolgens naar de cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme sturen.