Een attest niet-faillissement moet u aanvragen bij de voor u bevoegde ondernemingsrechtbank.

Zoek (het adres van) de rechtbank van koophandel die voor u bevoegd is.