In onderstaande tabel vindt u de financiële vergoedingen op federaal niveau. Naast de opgenomen uitsplitsing is er geen verdere uitsplitsing per eredienst.

De overheid betaalt de bedienaars van de katholieke, protestantse, anglicaanse, joodse en orthodoxe religie (autres cultes) en de islamitische religie (culte islamique) en de vertegenwoordigers van de Centrale Vrijzinnige Raad (laïcité).

FOD Justitie - Dienst Erediensten en vrijzinnigheid  
Basisallocatie    2016 2017 2018
59 01 11 0003 Katholieke, Protestantse, Anglicaanse, Israëlitische en Orthodoxe erediensten € 81.924.000 € 87.276.000 € 87.242.000
59 10 11 0003 Vrijzinnigheid € 15.455.000 € 16.816.000 € 16.809.000
59 20 11 0003 Islamitische erediensten € 4.083.000 € 4.082.000 € 4.414.000
Totaal   € 101.462.000 € 108.174.000 € 108.465.000

Er zijn subsidies voor de Moslim Executieve van België, de Boeddhistische Unie van België en de Centrale vrijzinnige Raad.

Lonen

 Vind hier de lijst (XLSX, 19.78 KB) met de geïndexeerde lonen van de bedienaars van de erediensten en de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad (laatste indexering op 1 januari 2013).