De FOD Justitie betaalt de bedienaars van de katholieke, protestants-evangelische, anglicaanse, israëlitische, orthodoxe en islamitische erediensten, evenals de gedelegeerden van de Centrale Vrijzinnige Raad. Er zijn subsidies voor de Moslimraad van België, de Boeddhistische Unie van België en de Centrale Vrijzinnige Raad.

Onderstaande tabel toont de wedden die sinds 2016 zijn betaald.

FOD Justitie - Dienst Erediensten en vrijzinnigheid
Basisallocatie    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
59 01 11 0003 Katholieke, Protestantse, Anglicaanse, Israëlitische en Orthodoxe erediensten € 82.259.796 € 82.638.653 € 84.380.707 € 85.955.484 € 87.033.335 € 91.732.010 € 94.406.904
59 10 11 0003 Vrijzinnigheid € 15.025.904 € 15.384.701 € 15.855.988 € 16.437.230 € 16.183.079 € 18.800.976 € 18.331.450
59 20 11 0003 Islamitische erediensten € 2.608.286 € 2.807.656 € 2.922.045 € 2.998.862 € 3.144.181 € 3.175.354 € 3.665.942
Totaal   € 99.893.936 € 100.831.010 € 103.158.740 € 105.391.576 € 106.360.595 € 113.708.340 € 116.404.296