In België wordt de materie van de erediensten geregeld door drie grondwettelijke fundamentele principes:

  • gelijkheid en non-discriminatie voorzien in de artikelen 10 en 11 van de grondwet;
  • vrijheid van erediensten en om op elk gebied zijn mening te uiten voorzien in de artikelen 19 en 20 van de grondwet;
  • de onafhankelijkheid tussen erediensten en staat voorzien in artikel 21, lid 1, van de grondwet.

De verplichting voor de staat om de wedden en pensioenen van de bedienaars en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid te betalen, is voorzien in artikel 181 § 1 en 2 van de grondwet.