Aantal gelovigen

Op het aantal aanhangers of gelovigen is geen controle door de overheid mogelijk, o.a. omwille van privacyreglementering.

Personeelsleden

De FOD Justitie betaalt om en bij de 3200 personen als bedienaar (aalmoezeniers en consulenten niet meegerekend) en om en bij de 330 afgevaardigden van de Centraal Vrijzinnige Raad (moreel consulenten).

Aantal * (elk jaar op 5 januari)
  2011 2012 2013 2014 2015 2016
katholiek 3211 3093,5 3032 2942 2907 2888
protestants 122 120 116,5 116,5 127,5 134,5
anglicaans 14,5 16,5 14 17 16 16
israëlitisch 31,5 33 35 35 36 32,5
orthodox 49 48 47,5 50 52 53,5
vrijzinnigheid 313 323,5 325 328 330 331,15
islam 29 38 46 60 70 75
Totaal 3770 3673 3616 3549 3539 3531
* Bezoldigde voltijds equivalenten

Gebouwen en financiering

Voor de financiering van de gebouwen zijn de gewesten en gemeenschappen bevoegd.