Detentiehuis Kortrijk

Adres

Detentiehuis van Kortrijk
Sint-Denijseweg 1
8500 Kortrijk
België

Telephone  056 26 04 00

Inrichtingshoofd

Els Deloof en Petra Colpaert

Het detentiehuis van Kortrijk schrijft geschiedenis als het allereerste detentiehuis in ons land. Er is plaats voor 57 bewoners. Het huis bevindt zich op de site van het voormalige woonzorgcentrum Lichtendal. Minder dan een jaar na de aankondiging volgde in september 2022 de opening van deze kleinschalige detentiestructuur voor kortgestraften.

Bezoek

Opgelet

  • Alle bezoekers moeten een bezoektoelating hebben (zie rubriek 'Bezoek aanvragen').
  • Alle bezoekers moeten een identiteitsbewijs (bv. identiteitskaart) meebrengen.
  • De bewoner moet het bezoekmoment vooraf reserveren.  

Tafelbezoek in de gemeenschappelijke bezoekruimte 

Maandag tot en met vrijdag van 14u30 tot 15u30 van 16u00 tot 17u00 van 19u30 tot 20u30  
Zaterdag, zondag en feestdagen van 9u30 tot 10u30 van 14u30 tot 15u30 van 15u30 tot 16u30 van 16u45 tot 17u45

Opmerkingen: 

Ongestoord bezoek

Maandag tot en met vrijdag van 14u20 tot 16u20 van 19u00 tot 21u00  
Zaterdag, zondag en feestdagen van 9u00 tot 11u00 van 15u00 tot 17u00 van 19u00 tot 21u00

Opmerkingen: 

  • Elke bewoner kan maandelijks max. 3 keer ongestoord bezoek hebben.
  • Het ongestoord bezoek duurt 2 uur.

Kinderbezoek 

Er is nog geen vast kinderbezoek.

In deze fase worden kinderbezoeken sporadisch georganiseerd. Bewoners worden hierover vooraf geïnformeerd zodat zij hun bezoekers op de hoogte kunnen brengen. 

Bezoek van advocaten

Het detentiehuis is dagelijks toegankelijk voor advocaten tussen 8u00 en 21u00. 

Maandag tot en met zondag van 8u00 tot 21u00 (= einde consult)

Bezoek van sociale diensten

Het bezoek wordt best vooraf gereserveerd in overleg met de sociale dienst van het detentiehuis.
 

Geld overmaken aan een bewoner

Een bewoner kan geld ontvangen van een persoon buiten het detentiehuis en dit via overschrijving, cheque of mandaat.

 Rekeninginformatie van het detentiehuis in Kortrijk:

  • Rekeningnummer: BE 97 6792 0041 6649 - BIC: PCHQBEBB
  • Adres: detentiehuis Kortrijk, Sint-Denijseweg 1, 8500 Kortrijk
  • Mededeling: naam en voornaam bewoner (eventueel geboortedatum)

Vragen aan de griffie

Vragen tot informatie aan de griffie van het detentiehuis kan u stellen via griffie.dh.Kortrijk@just.fgov.be.
 

Ligging en bereikbaarheid

image