Het gesloten federaal centrum voor jongeren van Saint-Hubert werd op 2 april 2010 in gebruik genomen. De opening was het gevolg van de beslissing aan Franstalige zijde om de opvangcapaciteit te verhogen voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en die voorlopig geplaatst zijn door de jeugdrechter.

Geschiedenis

Het gesloten centrum voor jongeren in Everberg had oorspronkelijk als opdracht iedere Belgische minderjarige die een als misdrijf omschreven feit had gepleegd en door een jeugdrechter werd geplaatst, op te vangen. Na een tijd viel de beslissing om de capaciteit uit te breiden door een gesloten jeugdinstelling voor het Franstalige deel van het land op te richten.

De gesloten jeugdinstelling werd op 2 april 2010 geopend, na meer dan een jaar renovatiewerken. De Regie der Gebouwen coördineerde die werken, in nauwe samenwerking met de FOD Justitie. Vanaf 30 april 2010 ving de gesloten jeugdinstelling meteen de eerste bewoners op: jongeren die van het Franstalige gedeelte van het gesloten centrum in Everberg kwamen. Midden juni volgde dan de opening van een afdeling die uit handen gegeven minderjarigen opvangt. Het federaal personeel en het gemeenschapspersoneel werd geleidelijk aangesteld in de loop van het eerste trimester van 2010.

Regime

In het centrum onderscheiden we twee bevolkingscategorieën:

  • 37 plaatsen zijn voorbehouden aan minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en door de jeugdrechter werden geplaatst. De plaatsing van de jongeren moet beantwoorden aan bepaalde wettelijke criteria zoals het gebrek aan plaats in de gesloten instellingen van de Franse Gemeenschap. De duur van de plaatsing bedraagt maximaal twee maanden en vijf dagen.
  • 13 plaatsen zijn beschikbaar voor uit handen gegeven minderjarigen. Dit zijn minderjarigen die de jeugdrechter doorverwijst naar het gerecht voor meerderjarigen, maar die wegens hun leeftijd nood hebben aan een gespecialiseerde begeleiding. De gevangenisreglementering en het klassieke strafrecht zijn in dat deel van de instelling van toepassing. 

Deze twee categorieën van minderjarigen hebben geen contact met elkaar, noch met de gedetineerden van het detentiecentrum. De detentieregimes verschillen afhankelijk van de categorie bewoners.

Infrastructuur

De gesloten jeugdinstelling van Saint-Hubert is bijzonder omdat ze is ondergebracht in een bestaande infrastructuur, namelijk die van het detentiecentrum. Twee paviljoenen van de instelling zijn gerenoveerd en aangepast aan de specifieke kenmerken van de nieuwe bewoners. Voor het administratieve deel van de instelling wordt voorlopig gebruik gemaakt van containers. De komende jaren komt er nog een administratief blok.

Het gesloten centrum heeft een oppervlakte van 15 000 m². Het staat helemaal los van het detentiecentrum en is administratief onafhankelijk. Het beschikt over een eigen ingang. Toch is er nog samenwerking bij de bereiding van de maaltijden en bij de wasdienst.