Gevangenis van Aarlen

Adres

Gevangenis van Aarlen
Rue Léon Castilhon 29
6700 Aarlen
België

Inrichtingshoofd

Eva Dominguez

De gevangenis van Aarlen fungeert sinds 1867 als arrest- en strafhuis. De gedetineerden zijn veelal afkomstig uit Brussel, Luik, Charleroi en omgeving. Aangezien vele vreemdelingen niet over een legale verblijfsvergunning beschikken, kent deze instelling een aanzienlijke in- en uitstroom.

Bezoekuren

Bezoek aan tafel

Maandag tot en met zondag

van 08u15 tot 11u15

van 12u45 tot 15u45 

Opmerkingen:

  • Voor beklaagden is er elke dag bezoek mogelijk. Voor veroordeelden 3 keer per week.
  • Voor het bezoek in de voormiddag kan u om 9.45 uur weggaan of dan pas aansluiten. Voor het bezoek in de namiddag is er die mogelijkheid om 14.15 uur.
  • De inschrijvingen starten 15 minuten voor het bezoek.
  • Maximaal één bezoek per dag. Hoogstens 3 volwassenen per bezoek zijn toegelaten.

Kinderbezoek

Dit bezoek wordt geval per geval georganiseerd door de dienst voor Sociale Hulpverlening aan de Gedetineerden (SAD) van de inrichting.

Ongestoord bezoek

Maandag tot en met zondag

van 08u45 tot 12u45 / van 09u45 tot 11u45

van 14u15 tot 16u15 / van 14u15 tot 18u15

van 17u00 tot 19u00

Opmerkingen:

  • Met toestemming van de directie heeft de gedetineerde recht op 3 ongestoorde bezoeken per maand (met partner of familie). Het bezoek duurt 2 of 4 uur. 
  • Minderjarigen zijn niet toegelaten.
  • De gedetineerde reserveert de uurtijd of uurtijden via een verzoekbriefje gericht aan de portier. 

Bezoek van advocaten

Maandag tot en met zondag van 07u00 tot 20u30

Juridische documenten voor griffie

Documenten kunnen per e-mail worden gestuurd aan DLD.grf.arlon@just.fgov.be

Geld overmaken aan een gedetineerde

Een gedetineerde kan geld ontvangen van een persoon buiten de gevangenis en dit via overschrijving, cheque of mandaat.

Rekeninginformatie van de gevangenis in Aarlen:

  • Rekeningnummer: BE68 6792 0055 0934 - BIC PCHQBEBB
  • Adres: La prison d’Arlon, Rue Léon Castilhon 29, 6700 Arlon
  • Mededeling: naam en voornaam gedetineerde (eventueel geboortedatum)

Ligging en bereikbaarheid

map