Gevangenis Andenne

Adres

Gevangenis van Andenne
Rue du Géron 2
5300 Andenne
België

Telephone  085 245 600

(Voor juridische documenten aan griffie)

Inrichtingshoofd

Catherine Zicot

In 1997 werd de gevangenis van Andenne ingehuldigd als strafhuis met een gesloten regime. De meeste veroordeelden hier zitten langdurige straffen uit.

Bezoek

Elk bezoek moet vooraf telefonisch worden gereserveerd via 085 245 606. U kan dagelijks bellen tussen 9u00 en 12u00, behalve op vrijdag.  

Bezoek aan tafel

Maandag

van 14u45 tot 19u00

inschrijvingen van de bezoekers van 14u15 tot 17u45

Dinsdag

van 14u45 tot 19u00

inschrijvingen van de bezoekers van 14u15 tot 17u45

Woensdag

van 14u45 tot 19u00

inschrijvingen van de bezoekers van 14u15 tot 17u45

Donderdag

van 14u45 tot 19u00

inschrijvingen van de bezoekers van 14u15 tot 17u45

Zaterdag

van 09u00 tot 11u30

inschrijvingen van de bezoekers van 08u30 tot 10u15

van 14u30 tot 16u30

inschrijvingen van de bezoekers van 14u00 tot 15u15

Zondag

van 09u00 tot 11u30

inschrijvingen van de bezoekers van 08u30 tot 10u15

van 14u30 tot 16u30

inschrijvingen van de bezoekers van 14u00 tot 15u15

Opmerkingen:

 • De uurregeling voor de feestdagen is identiek aan die voor het weekend.
 • Het bezoek duurt anderhalf uur. Op zaterdag- en zondagnamiddag en op feestdagen duurt het bezoek echter slechts één uur. Dit geldt ook voor het laatste bezoek van de dag.
 • Opgelet: de eerste en derde woensdag van de maand start het bezoek aan tafel om 17u00 naar aanleiding van het bezoek kind(eren)/ouder.
 • Ook kinderen kunnen de gedetineerde aan tafel bezoeken. Zij moeten wel steeds begeleid zijn.  
 • Het maximum aantal volwassen bezoekers is drie.

Bezoek achter glas

Maandag

van 14u45 tot 19u00

inschrijvingen van de bezoekers van 14u15 tot 17u45

Dinsdag

van 14u45 tot 19u00

inschrijvingen van de bezoekers van 14u15 tot 17u45

Woensdag

van 14u45 tot 19u00

inschrijvingen van de bezoekers van 14u15 tot 17u45

Donderdag

van 14u45 tot 19u00

inschrijvingen van de bezoekers van 14u15 tot 17u45

Zaterdag

van 09u00 tot 11u30

inschrijvingen van de bezoekers van 08u30 tot 10u15

van 14u30 tot 16u30

inschrijvingen van de bezoekers van 14u00 tot 15u15

Zondag

van 09u00 tot 11u30

inschrijvingen van de bezoekers van 08u30 tot 10u15

van 14u30 tot 16u30

inschrijvingen van de bezoekers van 14u00 tot 15u15

Opmerkingen:

 • De gevangenis beschikt over drie spreekkamers.
 • Het bezoek duurt een uur.
 • De uurregeling voor de feestdagen is identiek aan die voor het weekend.
 • Het maximum aantal volwassen bezoekers is drie.

Kinderbezoek

Woensdag

van 14u45 tot 16u15

inschrijvingen tot 14u15 

Opmerkingen:

 • De specifieke bezoeken vinden plaats op de eerste en derde woensdag van de maand.
 • De opvang van de kinderen door een medewerker van de vzw Relais Enfants-Parents gebeurt aan het externe onthaal tot 14u30.
 • Er is een aparte spreekkamer voor een serener en veiliger verloop van het eerste bezoek. De kamer heeft een camera en is voorzien van speelgoed.
 • Op andere dagen worden de kinderen begeleid en kunnen zij op bezoek komen volgens dezelfde uurregeling als de bezoeken aan tafel.

Ongestoord bezoek

Maandag van 14u30 tot 16u30 van 17u30 tot 19u30
Dinsdag van 14u30 tot 16u30 van 17u30 tot 19u30
Woensdag van 14u30 tot 16u30 van 17u30 tot 19u30
Donderdag van 14u30 tot 16u30 van 17u30 tot 19u30
Zaterdag van 09u00 tot 11u00 van 13u15 tot 15u15
Zondag van 09u00 tot 11u00 van 13u15 tot 15u15

Opmerkingen:

 • De uurregeling voor de feestdagen is identiek aan die voor het weekend.
 • De gedetineerde heeft één ongestoord bezoek per maand.
 • Hij kan zo'n bezoek twee keer per maand krijgen indien de beschikbaarheid van de kamers dat toelaat.
 • Het bezoek duurt twee uur.
 • De gevangenis beschikt over drie ruimtes voor ongestoord bezoek.
 • Als de bezoeker zich niet aanmeldt of meer dan een uur te laat is, zelfs al verwittigt hij telefonisch, dan wordt het bezoek geschrapt en gaat het niet door.
 • Als de bezoeker minder dan een uur te laat is, eindigt het bezoek op het voorziene tijdstip.

Bezoek van advocaten

Maandag van 07u00 tot 20u30
Dinsdag van 07u00 tot 20u30
Woensdag van 07u00 tot 20u30
Donderdag van 07u00 tot 20u30
Vrijdag van 07u00 tot 20u30
Zaterdag van 07u00 tot 20u30
Zondag van 07u00 tot 20u30

Opmerkingen:

 • De consultatie eindigt om 21u00.
 • De gevangenis beschikt over vier spreekkamers voor advocaten.
 • De tuchtprocedures met advocaat vinden eveneens in de spreekkamers plaats.

Juridische documenten voor griffie

Documenten kunnen per e-mail worden gestuurd aan andenne.greffe.epi@just.fgov.be
 

Geld overmaken aan een gedetineerde

Een gedetineerde kan geld ontvangen van een persoon buiten de gevangenis en dit via overschrijving, cheque of mandaat.

Rekeninginformatie van de gevangenis in Andenne:

 • Rekeningnummer: BE11 6792 0084 3348 - BIC: PCHQBEBB
 • Adres: La prison d’Andenne, Rue du Géron 2, 5300 Andenne
 • Mededeling: naam en voornaam gedetineerde (eventueel geboortedatum)

Ligging en bereikbaarheid

map