Gevangenis Andenne

Adres

Gevangenis van Andenne
Rue du Géron 2
5300 Andenne
België

Telephone  085 245 600

(Voor juridische documenten aan griffie)

Inrichtingshoofd

Catherine Zicot

In 1997 werd de gevangenis van Andenne ingehuldigd als strafhuis met een gesloten regime. De meeste veroordeelden hier zitten langdurige straffen uit.

Bezoek

Elk bezoek moet vooraf telefonisch worden gereserveerd via 085 245 606. U kan dagelijks bellen tussen 9u00 en 12u00, behalve op vrijdag.  

Ongestoord bezoek kan u telefonisch reserveren van maandag tot donderdag tussen 16 en 18 uur. De reservatie moet u een week voor het bezoek aanvragen.

Bezoek aan tafel

Maandag tot en met donderdag

van 14u45 tot 15u50

Zaterdag en zondag

van 09u00 tot 11u30 

van 14u30 tot 16u30 

Opmerkingen:

 • Om u in te schrijven, moet u zich 15 minuten op voorhand aanmelden.
 • Op weekdagen duurt het bezoek 1u30. Tijdens het weekend duurt het bezoek in de voormiddag 1u30 en in de namiddag 1 uur.
 • Voor het bezoek aan tafel zijn kinderen toegestaan op voorwaarde dat ze begeleid worden.
 • Het maximaal aantal bezoekers bedraagt 4 personen, waarvan maximaal 3 volwassenen. Er is geen limiet op het aantal kinderen als het de kinderen van de gedetineerde zijn. 

Bezoek achter glas

Maandag tot en met donderdag

van 14u45 tot 19u00

inschrijvingen van de bezoekers van 14u15 tot 17u45

Zaterdag en zondag

van 09u00 tot 11u30

inschrijvingen van de bezoekers van 08u30 tot 10u15

van 14u30 tot 16u30

inschrijvingen van de bezoekers van 14u00 tot 15u15

Opmerkingen:

 • De gevangenis beschikt over drie spreekkamers.
 • Het bezoek duurt een uur.
 • Het maximum aantal volwassen bezoekers is drie.

Kinderbezoek

Woensdag

van 14u45 tot 16u15

inschrijvingen tot 14u15 

Opmerkingen:

 • De specifieke bezoeken vinden plaats op de eerste en derde woensdag van de maand.
 • De opvang van de kinderen door een medewerker van de vzw Relais Enfants-Parents gebeurt aan het externe onthaal tot 14u30.
 • Er is een aparte spreekkamer voor een serener en veiliger verloop van het eerste bezoek. De kamer heeft een camera en is voorzien van speelgoed.
 • Op andere dagen worden de kinderen begeleid en kunnen zij op bezoek komen volgens dezelfde uurregeling als de bezoeken aan tafel.

Ongestoord bezoek

Maandag tot en met donderdag van 14u30 tot 16u30 van 17u00 tot 19u00
Zaterdag en zondag van 09u00 tot 11u00 van 13u15 tot 15u15

Opmerkingen:

 • De gedetineerde heeft één ongestoord bezoek per maand.
 • Hij kan zo'n bezoek twee keer per maand krijgen indien de beschikbaarheid van de kamers dat toelaat.
 • Het bezoek duurt twee uur.
 • De gevangenis beschikt over drie ruimtes voor ongestoord bezoek.
 • Als de bezoeker zich niet aanmeldt of meer dan 15 minuten te laat is (ook na telefonische verwittiging), dan gaat het bezoek niet door.
 • Als de bezoeker minder dan 15 minuten te laat is, eindigt het bezoek op het voorziene tijdstip.

Bezoek van advocaten

Maandag tot en met zondag van 07u00 tot 20u30

Opmerkingen:

 • De consultatie eindigt om 21u00.
 • De gevangenis beschikt over vier spreekkamers voor advocaten.
 • De tuchtprocedures met advocaat vinden eveneens in de spreekkamers plaats.

Juridische documenten voor griffie

Documenten kunnen per e-mail worden gestuurd aan andenne.greffe.epi@just.fgov.be
 

Geld overmaken aan een gedetineerde

Een gedetineerde kan geld ontvangen van een persoon buiten de gevangenis en dit via overschrijving, cheque of mandaat.

Rekeninginformatie van de gevangenis in Andenne:

 • Rekeningnummer: BE11 6792 0084 3348 - BIC: PCHQBEBB
 • Adres: La prison d’Andenne, Rue du Géron 2, 5300 Andenne
 • Mededeling: naam en voornaam gedetineerde (eventueel geboortedatum)

Ligging en bereikbaarheid

map