U bent hier

Gevangenis van Gent

Adres
Gevangenis van Gent
Nieuwe Wandeling 89
9000 Gent
09 234 65 00
09 234 65 89

Sinds 1862 doet de gevangenis van Gent dienst als arrest- en strafhuis. De gevangenis is gebouwd volgens het Ducpétiaux-model en is ondertussen grondig gerenoveerd. Ze beschikt ook over een vrouwenafdeling en een psychiatrische afdeling. Er heerst een gesloten regime.

Inrichtingshoofd: Dirk Van Bogaert

Wie kan er op bezoek komen?

Er kunnen maximaal drie personen samen op bezoek komen.

 • Bloed- en aanverwanten in de rechte lijn: de ouders, de grootouders, de kinderen, de kleinkinderen, ...
 • De voogd, de echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner, de broers, zusters, ooms en tantes. Zij moeten hun verwantschap kunnen bewijzen. 

Andere bezoekers mogen op bezoek komen na een toelating door de directie. De gedetineerde moet dit zelf aanvragen bij de directie aan de hand van de fotokopie (voor- en achterkant) van uw identiteitskaart. Deze fotokopie moet via de post aan de gedetineerde toegestuurd worden.

Als het bezoek de orde of de veiligheid in het gevaar kan brengen, kan de directie weigeren toelating te geven.

Minderjarigen onder de 16 jaar moeten altijd vergezeld zijn van een ouder of een meerderjarige persoon die hiervoor de toelating heeft gekregen van de ouders of de voogd. Uitzonderlijk kan de directeur een afwijking toestaan.

Minderjarigen van 16 en 17 jaar moeten in het bezit zijn van een toelating van een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (toelatingsbrief + kopie van de identiteitskaart), tenzij zij bij een van hun ouders op bezoek komen of vergezeld zijn door één van hen.

Hoe verloopt het bezoek?

1.  Aanmelden voor het bezoek

Iedereen die op bezoek komt moet in het bezit zijn van een officieel identiteitsdocument (een document afgeleverd door een officiële instantie waaruit de identiteit van de bezoeker blijkt en met een foto van de bezoeker, bv. identiteitskaart, reispas, rijbewijs, studentenkaart enz.).

Bij minderjarigen jonger dan 12 jaar hoeft het identiteitsdocument geen foto te bevatten. Het zogenaamde kinderpasje volstaat.

2.  Inschrijving bezoek

Indien u niet toegelaten wordt tot het bezoek, kan u een schriftelijke boodschap nalaten. U vraagt hiernaar aan het loket van de inschrijvingen.

3.  Controle voor het bezoek

► Toegelaten voorwerpen:

 • kleine geldbeugel
 • papieren zakdoeken in een gesloten verpakking
 • jas

► Voor baby's:

 • 1 pamper (indien nodig krijgt u een tweede in de bezoekzaal)
 • 1 gevulde drinkfles (zuigfles)
 • 1 nog niet geopend potje babyvoeding, originele handelsverpakking + plastic lepeltje

Voeding voor baby's kan u opwarmen in de bezoekzaal.

Kinderwagens moet u achterlaten bij de portier, grote poort, rechts aanbellen.

► Controle

U mag geen andere voorwerpen meenemen in de bezoekzaal of iets afgeven aan de gedetineerde. 

Zelf moet u ook een penitentiaire controle ondergaan. U maakt de zakken van uw kleding leeg en legt de inhoud in een bakje. Wat niet wordt toegelaten kan u opbergen in een kastje.

Daarna loopt u door een metaaldetectieportiek. Indien u een signaal 'afgeeft', mag u niet binnen in de gevangenis. Uw voorwerpen en jas gaan, ter controle, door het RX-toestel.

► Rolstoelpatiënten

Als u drager bent van een prothese of u bent een rolstoelpatiënt, dan moet u bij ieder bezoek een medisch attest kunnen voorleggen.

U mag niet binnen met uw eigen rolstoel of loopkrukken. U kunt natuurlijk altijd vervangende rolstoelen en loopkrukken van de inrichting gebruiken.

Als rolstoelpatiënt zal u ook een aangepaste controleprocedure ondergaan.

4. Wachtzaal

U blijft in de wachtzaal tot een bewakingsassistent u komt halen.

De televisie wordt enkel bediend door een personeelslid.

5. Bezoekzaal

Een bewakingsassistent roept alle namen af en wijst de tafel aan waar u kunt zitten.

6. Drank en versnaperingen bestellen

 • Bij tafelbezoek: een van de dames in de bezoekzaal komt uw bestelling opnemen aan tafel en u rekent ook bij haar af. U kunt in de kantine ook een cadeaubon ter waarde van 50 € kopen voor de gedetineerde.
 • Glasbezoek: u krijgt een kantinelijst en een balpen om uw bestelling te noteren. U rekent af bij uw vertrek. 

7. Einde bezoek

U wacht altijd tot een bewakingsassistent de deur voor u opent. U wordt per 6 personen doorgelaten om uw kastje leeg te maken. U geeft uw sleuteltje af samen met uw badge.

Om alles vlot te laten verlopen vragen wij u dit op een rustige manier te doen.

► Goederen

Goederen kunnen enkel met toestemming van de directie binnen of buiten gebracht worden. Dit gebeurt via de portier, aan de grote poort (rechts aanbellen).

Bezoekzaal en bezoek achter glas

Op werkdagen van maandag tot vrijdag

Einduur inschrijvingen Aanvang bezoek Einde bezoek
12u55 13u15 14u15
14u10 14u30 15u30
14u55 16u15 17u15

Op zaterdagen (of werkdagen met zaterdagdienst)

Einduur inschrijvingen Aanvang bezoek Einde bezoek
9u10 9u30 10u30
10u25 10u45 11u45
Pauze
12u55 13u15 14u15
14u10 14u30 15u30
15u25 15u45 16u45

Op zondagen: enkel voor beklaagden

Einduur inschrijvingen Aanvang bezoek Einde bezoek
8u45 9u 10u

Opgelet: verlengd bezoek is vanaf 15 mei 2017 niet meer toegestaan.

Familiaal bezoek (vanaf 15 mei 2017)

Gedetineerden die al 3 maanden in de gevangenis van Gent verblijven, kunnen verschillende familieleden samen op bezoek laten komen in de daartoe bestemde bezoekruimtes. Er worden maximum 5 personen toegelaten, maar uitzonderingen kunnen altijd aan de directie worden gevraagd. 

Dit bezoek duurt 2 uur en kan wekelijks plaatsvinden. Tijdens dit bezoek blijven de bezoekkamers open en is er toezicht. 

Deze bezoekvorm is mogelijk voor:

 • de echtgeno(o)t(e) of de levenspartner die deel uitmaakt van het gezin (als de partner alleen op bezoek komt, moet u gebruik maken van het ongestoord bezoek);
 • de bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, broers, zussen, ooms, tantes, voogd. Het verwantschap moet ook hier bewezen worden;
 • de aanvraagprocedure verloopt hetzelfde als voor ongestoord bezoek met als enig verschil dat u, als bezoeker, zelf geen aanvraagformulier moet invullen.
Dag Einduur inschrijvingen Aanvang bezoek Einde bezoek
Zaterdag 9u40 10u 12u
Zaterdag 12u40 13u 15u
Zon- en feestdag 8u45 9u 11u
Zon- en feestdag 13u10 13u30 15u30
Woensdag 12u45 13u 15u

Kinderbezoek

Elke woensdagnamiddag kunnen (klein)kinderen hun gedetineerde (groot)ouder zonder de begeleiding van de andere oudere of een volwassene bezoeken. De opvoedende ouder of diegene die zorg draagt voor de kinderen moet hiermee akkoord gaan. 

Het kinderbezoek vindt plaats in een speciaal daartoe kindvriendelijk ingerichte ruimte (waar er voldoende speelgoed beschikbaar is) of bij mooi weer op de wandelkoer van de vrouwenafdeling. 
Verzorgingsproducten (luiers, vochtige doekjes enz.) en kinderstoelen zijn aanwezig en kunnen niet binnengebracht worden. 

Een medewerker van Justitieel Welzijnswerk brengt de kinderen naar de bezoekruimte. Kinderen die van ver komen en/of in een instelling verblijven, kunnen (mits speciale aanvraag) gedurende twee uur op bezoek komen. 

De gedetineerde kan het kinderbezoek aanvragen op de dienst sociaal-cultureel werk.

Af en toe wordt op zondag ook een kindernamiddag georganiseerd, waarbij het hele gezin welkom is. Dit kan een paasbrunch, een filmnamiddag, een halloweenfeest, een sinterklaasfeest enz. zijn. Zulke namiddigen worden tijdig kenbaar gemaakt via affiches en flyers.

Einduur inschrijvingen Aanvang bezoek Einde bezoek
12u55 13u15 15u
15u10 15u30 17u15

Ongestoord bezoek

Wekelijks is het mogelijk om de gedetineerde te bezoeken in een aparte bezoekruimte zonder direct toezicht. Dit bezoek duurt 2 uur en laat meer intimiteit toe.

Deze bezoekvorm is mogelijk voor:

 • de echtgeno(o)t(e), de levenspartner die deel uitmaakt van het gezin of de partner waarmee men reeds 6 maanden een duurzame relatie heeft (moet je kunnen aantonen);
 • de meerderjarige bloed- of aanverwante in rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen) en de meerderjarige broers, zussen, ooms, tantes of voogd. Hierbij moet u de verwantschap aantonen.

De gedetineerde die al 3 maanden in de gevangenis verblijft, zorgt zelf voor de eerste principiële aanvraag. U, als bezoeker, moet hiervoor uw toestemming op het speciaal daartoe bestemde formulier geven. Dat formulier kan u in de inkomhal van de gevangenis verkrijgen.
Binnen de maand na de aanvraag beslist de directie, na advies van de psychosociale dienst en de penitentiair assistent, of het bezoek al dan niet toegestaan wordt. 

De gedetineerde zorgt voor de reservatie van dit bezoek. 

Van maandag tot vrijdag

Dag Einduur inschrijvingen Aanvang bezoek Einde bezoek
Maandag 9u40 10u 12u
Maandag 12u45 13u 15u
Maandag 15u 15u15 17u15
Dinsdag 9u40 10u 12u
Dinsdag 12u45 13u 15u
Dinsdag 15u 15u15 17u15
Woensdag 9u40 10u 12u
Donderdag 9u40 10u 12u
Donderdag 12u45 13u 15u
Donderdag 15u 15u15 17u15
Vrijdag 9u40 10u 12u
Vrijdag 12u45 13u 15u
Vrijdag 15u 15u15 17u15

Bezoek van advocaten

Maandag

van 8u tot 21u

Dinsdag

van 8u tot 21u

Woensdag

van 8u tot 21u

Donderdag

van 8u tot 21u

Vrijdag

van 8u tot 21u

Zaterdag

van 8u tot 21u

Zondag

van 8u tot 21u

Opmerking:

U moet zich aanmelden vóór 20u30 en de gevangenis ten laatste om 21u verlaten.

Ligging en bereikbaarheid

map