Penitentiair schoolcentrum van Marneffe

Adres

Penitentiair Schoolcentrum van Marneffe
Rue du Sart 11
4210 Marneffe
België

Inrichtingshoofd

Sandrine Dodemont

Het gebouw van Marneffe werd opgetrokken in de 19de eeuw en kreeg na de Tweede Wereldoorlog een bestemming als penitentiair schoolcentrum (centre pénitentiaire école of CPE). Dit penitentiair schoolcentrum is omgeven door een domein van 40 hectare met een park, een bos en landbouwgrond. Er geldt een open regime voor de veroordeelden die zich kunnen aanpassen aan een leven in gemeenschap. Hier kunnen gedetineerden een opleiding volgen en zich als zodanig voorbereiden op hun toekomstige invrijheidstelling.

Bezoekuren

Bezoek aan tafel

Woensdag van 13u00 tot 16u00
Zaterdag van 13u00 tot 16u00
Zondag van 13u00 tot 16u00

Bezoek achter glas

Woensdag van 13u00 tot 16u00
Zaterdag van 13u00 tot 16u00
Zondag van 13u00 tot 16u00

Opmerkingen:

Elk bezoek achter glas mag slechts maximaal een uur duren binnen het opgegeven uurschema.

Kinderbezoek

Zaterdag van 09u30 tot 11u00

Opmerkingen:

  • Het  bezoek wordt georganiseerd op elke eerste zaterdag van de maand door de dienst Contact (bezoek papa's-kinderen) en door de dienst voor Hulpverlening aan Gedetineerden.
  • Elk kind mag uiteraard meekomen naar het gewone bezoek aan tafel mits het vergezeld is door een volwassene die daartoe gemachtigd is.

Ongestoord bezoek

van maandag tot en met zondag van 08u15 tot 13u15 van 14u30 tot 19u30

Opmerking:

De gedetineerde heeft recht op één ongestoord bezoek per maand mits hij aan de voorwaarden voldoet.

Bezoek van advocaten

van maandag tot en met zondag                          van 07u30 tot 20u30

Opmerking:

De advocaat moet de inrichting verlaten om 21u00.

Geld overmaken aan een gedetineerde

Een gedetineerde kan geld ontvangen van een persoon buiten de gevangenis en dit via overschrijving, cheque of mandaat.

Rekeninginformatie van het penitentiair schoolcentrum in Marneffe:

  • Rekeningnummer: BE33 6792 0055 2146- BIC: PCHQBEBB
  • Adres: Le centre pénitentiaire école de Marneffe, Rue du Sart 11, 4210 Marneffe
  • Mededeling: naam en voornaam gedetineerde (eventueel geboortedatum)

Ligging en bereikbaarheid

map