Detentiecentrum van Saint-Hubert

Adres

Detentiecentrum van Saint-Hubert
Thier del Borne
6870 Saint-Hubert
België

Inrichtingshoofd

Véronique Van der Avoort

Het detentiecentrum van Saint-Hubert werd in 1972 in gebruik genomen en hanteert een open regime en een gedeeltelijk gemeenschapsregime. Zo kunnen de gedetineerden zich voorbereiden op een leven buiten de gevangenis. De activiteiten van het detentiecentrum zijn gericht op herinschakeling en herstel: de gedetineerden kunnen er werken, activiteiten doen binnen en buiten de inrichting, enz.

Bezoekuren

Bezoek aan tafel 

Maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12u30 tot 15u30

Opmerkingen:

  • Vrije aankomst is mogelijk tot 14u30 voor het bezoek in de namiddag.
  • Registratie is niet meer mogelijk na het vastgestelde bezoekuur.
  • De bezoeken zijn beperkt tot drie volwassenen (+12 jaar) en, behalve uitzonderingen, drie kinderen (-12 jaar).

Bezoek achter glas

Van maandag tot zondag van 13u00 tot 15u00

Opmerkingen:

  • Aangezien het detentiecentrum over slechts één individuele spreekruimte beschikt, is het bezoek beperkt tot een uur. Om bezoek achter glas voor alle families enigszins mogelijk te maken, wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met het centrum en het bezoek voorafgaandelijk te bevestigen. Bijkomende afspraken kunnen eventueel vastgelegd worden, naargelang het aantal gedetineerden in kwestie.
  • De bezoeken zijn beperkt tot twee volwassenen (+12 jaar) of een volwassene en een kind (-12 jaar).

Kinderbezoek

  • Kinderen kunnen bezoek aan tafel bijwonen (maximaal drie kinderen) alsook bezoek achter glas (maximaal een kind), behoudens afwijking toegestaan door de directie. De kinderen moeten in het bezit zijn van een identiteitskaart met foto. Zij moeten vergezeld zijn van een volwassene met ouderlijk gezag, of met toestemming via een door de ouder gelegaliseerd document.
  • Speciale bezoeken tussen vader en kind(eren) worden georganiseerd met medewerking van de dienst voor hulpverlening aan gedetineerden en van het Rode Kruis. Die bezoeken vinden plaats op de derde woensdag van de maand tussen 13u00 en 16u00.

Ongestoord bezoek

Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 8u30 tot 11u30 van 12u30 tot 15u30 van 16u00 tot 19u00
Zondag van 08u30 tot 11u30 van 16u00 tot 19u00

Opmerking:
Bezoek tijdens het weekend is beperkt tot één bezoek per gedetineerde. Weekbezoek wordt enkel beperkt naargelang de bezettingsmogelijkheden.

Videogesprekken

Zaterdag en zondag van 9u00 tot 11u00

Bezoek van advocaten

Van maandag tot zondag van 8u00 tot 20u30

Opmerking:
Dossiers kunnen worden geraadpleegd op de griffie van 8u00 tot 16u00, en dat enkel op werkdagen.

Geld overmaken aan een gedetineerde

Een gedetineerde kan geld ontvangen van een persoon buiten de gevangenis en dit via overschrijving, cheque of mandaat.

Rekeninginformatie van het detentiecentrum in Saint-Hubert:

  • Rekeningnummer: BE06 6792 0055 9422 - BIC: PCHQBEBB
  • Adres: Le centre de détention de Saint-Hubert, Thier del Borne, 6870 Saint-Hubert
  • Mededeling: naam en voornaam gedetineerde (eventueel geboortedatum)

Ligging en bereikbaarheid

map