Het penitentiair complex in Brugge is sinds 1991 een van de grootste gevangenissen van België en biedt plaats aan beklaagden en veroordeelden. Op de afdeling voor vrouwelijke gedetineerden kunnen moeders hun kind tot de leeftijd van drie jaar bij zich houden. Het complex beschikt ook over een medisch centrum, een drugvrije afdeling en een Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid (AIBV). De inrichting doet grotendeels dienst als een arresthuis en beschikt over een psychiatrische annex.

Geschiedenis

In 1981 startte de bouw van een nieuw gevangeniscomplex in Sint-Andries-Brugge. Het opzet was om de oude mannengevangenis en de strafinrichting voor vrouwen te vervangen. In november 1991 werd het penitentiair complex in Brugge geopend en werden de eerste gedetineerden overgebracht. In maart 1992 kwamen de vrouwelijke gedetineerden uit de oude vrouwengevangenis er dan bij.

Regime

Het penitentiair complex herbergt momenteel mannelijke en vrouwelijke verdachten, beklaagden, niet-definitief veroordeelden en personen die definitief tot korte en lange gevangenisstraffen zijn veroordeeld. Hier verblijven ook gedetineerden die levenslang hebben gekregen.

Er is een afdeling voor definitief veroordeelden met een straf van meer dan vijf jaar (mannenafdeling 1) en een afdeling voor verdachten, beklaagden, niet-definitief veroordeelden en veroordeelden met een straf van minder dan vijf jaar (mannenafdeling 2). Er is ook een vrouwenafdeling. Op de drugsvrije afdeling heerst een gemeenschapsregime.

Infrastructuur

Het penitentiair complex in Brugge is gebouwd in de vorm van een kruis met daarop kamvormige armen. Zo kan het complex werken met kleine leefgroepen van gedetineerden. In elke arm is een cellenblok voorzien met op de eerste en tweede verdieping een leefeenheid met eenpersoonscellen en een kamer voor vier personen. 

Centraal gelegen zijn de gemeenschappelijke ruimtes zoals de administratie, de keuken en het personeelsrestaurant, het bezoekerscomplex, de centrale controlekamer, de sportzaal, een polyvalente ontspanningszaal en lokalen voor de erediensten. De platte daken van de inrichting, de keuken, de afdelingen individuele en bijzondere veiligheid en de veiligheidsinstallatie werden ondertussen gerenoveerd.

In het penitentiair complex is plaats voor 512 mannelijke en 114 vrouwelijke gedetineerden. De moeders die hier verblijven kunnen hun kind tot de leeftijd van drie jaar bij zich houden. Daarnaast kunnen in het complex ook tien gedetineerden in beperkte detentie verblijven. Door de overbevolking werden 150 eenpersoonscellen uitgerust voor twee personen en worden een aantal kamers voor vier personen bezet door maximaal zes personen.

Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid

Sinds 2008 beschikt het penitentiair complex over een afdeling Individuele en Bijzondere Veiligheid waar gedetineerden worden geplaatst met aanhoudende, extreme gedragsproblemen en agressieve gedragingen tegenover personeelsleden en/of andere gedetineerden. De bedoeling is om hen te stabiliseren, hun gedrag te normaliseren en hen te laten terugkeren naar het normale gevangenisregime. Het regime op deze afdeling is zeer strikt en gestructureerd. De afdeling is uitgerust met extra beveiliging: beveiligde cellen, verankerd materiaal, speciale dubbele celdeuren, helikopterbeveiliging, enz. Om zo veilig en efficiënt mogelijk te werken, heeft het veiligheidspersoneel een speciale opleiding gevolgd. Naast veiligheidspersoneel zorgt een zorgteam voor een professionele begeleiding.

Drugsvrije afdeling

In 2009 kwam er een drugsvrije afdeling in het complex. Er is plaats voor 40 gedetineerden die ervoor kiezen om hun gevangenisstraf in een drugsvrije omgeving uit te zitten. Zij worden onderworpen aan regelmatige drugscontroles en worden bijgestaan door een dokter.

Medisch centrum

Het penitentiair complex beschikt ook over een medisch centrum waar gedetineerden worden ondergebracht die medische zorgen nodig hebben.

Werkplaatsen

In het penitentiair complex in Brugge kunnen gedetineerden werken binnen de huishoudelijke diensten (zoals de keuken, vestiaire, kuisploeg, enz.) of in de onderhoudsploeg waar zij het technisch personeel bijstaan. In de werkhuizen kunnen zij werk verrichten voor externe aannemers. Zij verpakken goederen, plooien textiel, enz.

Gedetineerden kunnen ook werken in de kleermakerij waar zij kledij maken voor gedetineerden en voor het technisch personeel. Daarnaast kunnen ze ook lassen, aan houtbewerking doen, koken, naaien, kuisen, enz.