Sinds 1863 fungeert de gevangenis van Dendermonde als arresthuis en strafhuis. Zij is gebouwd volgens het klassieke Ducpétiaux-model.

Geschiedenis

De gevangenis van Dendermonde werd gebouwd tussen 1861 en 1863 en behoort tot de bekende Ducpétiaux-inrichtingen.

Regime

Sinds 1863 doet de gevangenis van Dendermonde dienst als arrest- en strafhuis. Hier zijn gedetineerden ondergebracht in twee verschillende regimes. Het algemeen regime is van toepassing op de gedetineerden die in vleugel A, B en C verblijven. Zij verlaten enkel de cel om deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten. Een specifiek regime is van toepassing voor de afdeling beperkte detentie. Binnen deze afdeling kunnen gedetineerden vrij bewegen.

Het celcomplex is enerzijds voorzien voor de gedetineerden in voorarrest. Daarnaast bepalen de classificatieregels dat Dendermonde een inrichting is voor correctioneel veroordeelde mannelijke recidivisten, en dit sedert 1937.

Infrastructuur

De gevangenis is een stervormige gevangenis waarvan de celcapaciteit over drie vleugels verdeeld is. Momenteel telt de inrichting 169 cellen. Negen gedetineerden kunnen hier ook in een aparte afdeling onder beperkte detentie verblijven. De gevangenis van Dendermonde is de enige inrichting binnen het gerechtelijk arrondissement van Dendermonde.

De gevangenis maakte twee renovatieperiodes door: een eerste in 1950-1951 en een tweede tussen 1964 en 1970.

Werkplaatsen

De gedetineerden in de gevangenis van Dendermonde kunnen technisch en onderhoudswerk verrichten, huishoudelijke taken uitvoeren of werken voor externe bedrijven. De jobs binnen de gevangenis van Dendermonde zijn zeer uiteenlopend, waaronder diender, strijker, tuinier, celwerk, magazijnier, enz.