Het gebouw van Marneffe werd opgetrokken in de 19de eeuw en kreeg na de tweede oorlog een bestemming als penitentiair schoolcentrum (centre pénitentiaire école of CPE). Dit penitentiair schoolcentrum is omgeven door een domein van 40 hectare met een park, een bos en landbouwgrond. Er geldt een open regime voor de veroordeelden die zich kunnen aanpassen aan een leven in gemeenschap. Hier kunnen gedetineerden een opleiding volgen en zich als zodanig voorbereiden op hun toekomstige invrijheidstelling.

Geschiedenis

Het gebouw in Marneffe werd opgetrokken in de 19de eeuw en kreeg na de Tweede Wereldoorlog een bestemming als penitentiair schoolcentrum (centre pénitentiaire école of CPE). Het centrum is omgeven door een domein van 40 hectare met een park, een bos en landbouwgrond.

Regime

Het CPE van Marneffe heeft een halfopen regime in gemeenschap voor veroordeelde mannelijke gedetineerden. Alle gedetineerden hebben een job of volgen een kwalificerende opleiding (tuinier, metselaar) als voorbereiding op hun toekomstige invrijheidstelling.

De gevangenis hecht in grote mate belang aan het gegeven dat de gedetineerde zelf zijn leven organiseert op sectie, in de gemeenschap (verantwoordelijk voor de sleutels van zijn kamer, beheer van het uurrooster van zijn beroepsactiviteiten of opleiding, enz.). Na 16 uur heeft elke gevangene de gelegenheid tot verschillende recreatieactiviteiten onder begeleiding.

Infrastructuur

Er zitten gemiddeld 130 gedetineerden in het CPE van Marneffe.

Werkplaatsen

In het CPE van Marneffe kan iedere gedetineerde werken in een van de volgende zeven technische domeinen:

  • houtbewerking
  • metaalbewerking
  • regie
  • metselen
  • bewerking akker-park-tuin
  • garage
  • huishoudelijke arbeid

Door hen te verdelen over de verschillende werkplaatsen en door zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun voorkeuren en vaardigheden kunnen alle gedetineerden in de inrichting worden tewerkgesteld.