Sinds 1874 doet de gevangenis van Mechelen dienst als arresthuis met een gesloten regime. Hier verblijven ook gedetineerden met middellange straffen. De gevangenis heeft een stervormige structuur.

Geschiedenis

De gevangenis van Mechelen dateert van 1847. Deze gesloten inrichting is gebouwd volgens het Ducpétiaux-model, in stervorm dus.

Regime

De gevangenis van Mechelen is een gesloten inrichting waar het merendeel van de gedetineerden voornamelijk op cel verblijft. De gevangenis is uitsluitend bestemd voor mannelijke gedetineerden en heeft hoofdzakelijk de functie van een arresthuis voor het gerechtelijke arrondissement Mechelen. Zij huisvest eveneens veroordeelden en recidivisten met straffen tot tien jaar. De veroordeelden leven in een beperkt gemeenschapsregime waarbij de onderlinge contacten beperkt blijven tot de gemeenschappelijke activiteiten. Een tiental geselecteerde veroordeelden die overdag in de gevangenis werken, krijgen een aangepast regime waarbij hun celdeur overdag open blijft.

Infrastructuur

De gevangenis van Mechelen biedt plaats aan 84 gedetineerden en is enkel bestemd voor mannen. Zij bestaat uit drie vleugels waarvan één voorbehouden voor veroordeelden en één voor verdachten. Sinds oktober 2009 zijn tien cellen opnieuw in gebruik genomen op de derde vleugel.

Werkplaatsen

Gedetineerden kunnen onderhoudswerk doen in de gevangenis of binnen de huishoudelijke diensten werken als diender of schoonmaker op de vleugels of in de lokalen, de wasserij/kleedkamer, de keuken en de tuin. Ook kunnen zij voor externe bedrijven werken in de werkhuizen of op cel. De gedetineerden van de gevangenis van Mechelen verrichten werk voor een tiental firma’s. Het voornaamste werk is het in- en uitpakken van geschenkartikelen en motoronderdelen. In totaal stelt de gevangenis een 40-tal gedetineerden te werk.