De inrichting tot bescherming van de maatschappij (IBM) van Paifve werd ingehuldigd in 1972. Het regime in de inrichting houdt het midden tussen een typisch penitentiair regime en het leven in een psychiatrisch ziekenhuis. De geïnterneerden worden 's nachts en tijdens de middagpauze opgesloten, maar brengen de rest van de dag samen door. Binnen de inrichting is er niet alleen penitentiair personeel aanwezig, maar ook gespecialiseerd psychiatrisch zorgpersoneel.

Geschiedenis

De inrichting tot bescherming van de maatschappij van Paifve is de enige in haar soort die onder de FOD Justitie ressorteert. Ze werd eind jaren vijftig ontworpen en het terrein werd begin jaren zestig gekocht, vóór de bekendmaking van de wetten van 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

In het begin moest de inrichting alle Franstalige en Nederlandstalige mannelijke geïnterneerden opvangen. Dat verklaart de excentrische ligging van de inrichting in het land, op enkele honderden meters van de taalgrens weliswaar. Vandaag is de inrichting enkel nog bestemd voor Franstalige geïnterneerden.

De inrichting werd begin jaren zeventig gebouwd door de Regie der Gebouwen en in 1972 geopend. Van 1972 tot 1975 bood de inrichting plaats aan correctioneel veroordeelden met lichte gevangenisstraffen en getuigen van Jehova, die instonden voor de inrichting van de binnen- en buitenruimten van het domein en van de paviljoenen. De inrichting vervult haar specifieke functie van IBM pas sinds 1976. Van 1979 tot 1983 moest in de IBM van Paifve ook de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Lantin worden ondergebracht. Deze gevangenis was pas geopend en was nog niet helemaal functioneel. Het is pas sinds 1983 dat de IBM enkel nog geïnterneerden opvangt.

Regime

De bevolking van de inrichting bestaat uit mannelijke individuen die geïnterneerd zijn als gevolg van een misdaad of wanbedrijf. Die personen worden niet enkel (voor onbepaalde duur) afgezonderd van de maatschappij om die te beschermen, maar ook om zelf aangepaste verzorging te krijgen. Het gaat hier niet om een straf, maar om een maatregel. De geïnterneerden zijn verdeeld over twee paviljoenen waar drie regimes (gaande van klassiek cellulair tot een gemeenschapsregime) gelden.

Infrastructuur

De opvangcapaciteit bedraagt momenteel 208 bedden.

De IBM ligt in een park van 16 hectare en is omgeven door een ringmuur. De IBM bestaat uit een toegangsblok (hoofdingang, verbonden lokalen en stookplaats), een multifunctioneel blok (bureaus, vergaderzalen, spreekkamers voor de advocaat, ruimte voor ongestoord bezoek, bezoekersruimte en keuken), een blok met werkplaatsen, een woonblok - 'celafdeling' genaamd - dat niet volledig is gerenoveerd en waarvan de capaciteit op vier afdelingen 82 patiënten bedraagt en een woonblok - 'gemeenschapspaviljoen' genaamd - waarvan de capaciteit op zes afdelingen 126 patiënten bedraagt.

In de toekomst zou een laatste renovatie van niet-gebruikte ruimten van de celafdeling de capaciteit van de inrichting moeten verhogen met 44 nieuwe bedden (vier kleine afdelingen met elk elf kamers).

Het cellulaire blok en het gemeenschapsblok beschikken elk over lokalen voor de medisch-psycho-sociale diensten en de bewaking. Verder zijn er ook zalen voor sport en vrije tijd, eetzalen en keukens per afdeling, afdelingen voor ergotherapie, lokalen voor erediensten en leslokalen (alfabetisering, niveauherstel, tuinbouw, enz.).

De bewoners beschikken ook over binnenplaatsen, een voetbalterrein en een vita-parcours.

Werkplaatsen

Twee werkplaatsen die elk een tiental werkende patiënten kunnen ontvangen, werden recent helemaal gerenoveerd.