De gevangenis van Doornik werd in 1868 in gebruik genomen en is gebouwd volgens het Ducpétiaux-model. Er verblijven veroordeelden en beklaagden.

Geschiedenis

De inrichting werd gebouwd volgens de inzichten van Edouard Ducpétiaux (eerste inspecteur-generaal van het gevangeniswezen) en kwam op de plaats van de vestingwallen die waren aangelegd door Vauban. Ze bestaat uit drie vleugels die vertrekken vanuit een centrum (in stervorm). De bouw ervan duurde van 1865 tot 1868.

De inrichting ving tot 1948 de asociale recidiverende gedetineerden en de vrouwelijke beklaagden van het gerechtelijk arrondissement Doornik op. Daarna werden deze laatsten overgebracht naar de gevangenis van Bergen.

In de loop der jaren volgden er verschillende aanpassingen:

 • bouw van werkplaatsen in de jaren 20 en 30
 • aanleg van een nieuwe binnenplaats in de jaren 70
 • modernisering van de oude binnenplaats in 1989
 • bouw van een nieuw bezoekerscomplex in 1990
 • modernisering van de A-vleugel in 1995
 • grondige modernisering van de C-vleugel in 1999
 • bouw van een toegangscomplex in 2003
 • modernisering van de B-vleugel in 2007-2009
 • bouw van een gesofistikeerde medische post in 2008
 • verbouwing van het achterste deel van de C-vleugel (in uitvoering)
 • afbraak van de werkplaatsen en wederopbouw (in 2011-2013)

Regime

De recente renovatiewerken vormden de gelegenheid om de classificatie van de vleugels te herzien. In de A-vleugel verblijven gedetineerden met vertrouwenstaken. Aangezien de cellen in de A-vleugel niet over sanitaire voorzieningen beschikken, vallen zij onder een open gemeenschapsregime waardoor zij steeds toegang hebben tot de sanitaire voorzieningen. De gedetineerden kunnen zich ontspannen met tafelvoetbal of gezelschapsspelen.

De B-vleugel huisvest uitsluitend veroordeelden, hoofdzakelijk in eenpersoonscellen. Er werden echter enkele duocellen ingericht om enerzijds tegemoet te komen aan de vraag van bepaalde veroordeelden en anderzijds de overbevolking in de C-vleugel te verminderen. Het toegepaste regime is cellulair. Een studie met het oog op de invoering van een progressief regime is momenteel aan de gang. Een eerste experiment start in de loop van 2012 op de derde afdeling.

De C-vleugel huisvest zowel beklaagden als veroordeelden in observatie en bepaalde gestrafte veroordeelden die omwille van hun gedrag niet langer in de B-vleugel kunnen verblijven.

Infrastructuur

De totale capaciteit van de inrichting bedraagt 176 gedetineerden. De gevangenis bestaat uit drie vleugels in stervorm. In elke vleugel geldt een verschillend regime, in overeenstemming met de basiswet:

 • A-vleugel: werkende veroordeelden die geschikt zijn voor een open regime gedurende de hele dag
 • B-vleugel (heringericht in niveaus):
  • gelijkvloers: gesloten regime voor veroordeelden en beklaagden
  • 1ste en 2de verdieping: regime waarbij gezamenlijke avondactiviteiten mogelijk zijn: in hoofdzaak veroordeelden
 • C-vleugel: beklaagden in een gesloten regime

Werkplaatsen

De gevangenis telt drie werkplaatsen: een werkplaats 'draadtrekkerij' en twee werkplaatsen 'papier'. Die werkplaatsen bieden werk aan respectievelijk maximaal 18, 15 en 15 gedetineerden. Er worden verschillende soorten werk uitgevoerd:

 • de 'draadtrekkerij': productie van metalen stukken voor kooien voor vogels, ratten, konijnen, muizen, ...
 • de werkplaats  'papier' 1: verpakken, lijmen, bijlagen invoegen, wielen op velgen monteren
 • de werkplaats 'papier' 2: lijmen, bijlagen invoegen, uitsnijden, tapen