De gevangenis van Turnhout werd gebouwd in 1908 en bestaat uit vier vleugels. In vleugels A en B verblijven geïnterneerden. In een kleinere vleugel worden geïnterneerden met een psychotische problematiek opgenomen en begeleid. Begin 2013 is een nieuwe vleugel in gebruik genomen waar beklaagden en veroordeelden verblijven. Ten slotte is er nog een aparte afdeling voor zeven gedetineerden onder het stelsel van beperkte detentie.

Geschiedenis

De gevangenis van Turnhout werd tussen 1905 en 1908 gebouwd volgens het Ducpétiaux-model en  had initieel een stervorm met twee vleugels. Tot 1937 verbleven er niet alleen mannelijke, maar ook vrouwelijke gedetineerden. In de loop der tijd werd de gevangenis gerenoveerd en werd de capaciteit uitgebreid met de nieuwbouwvleugel D (januari 2013) en een afdeling voor beperkte detentie (mei 2013).

Infrastructuur

De gevangenis van Turnhout bestaat uit vier vleugels. In vleugels A en B verblijven geïnterneerden. In 2013 is de nieuwe vleugel D in gebruik genomen waar beklaagden en veroordeelden verblijven. Een kleinere vleugel C zal in het najaar van 2016 een nieuwe invulling krijgen. Ten slotte is er nog een aparte afdeling voor zeven gedetineerden in beperkte detentie.

Regime

De gevangenis biedt plaats aan 262 gedetineerden: beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden. De veroordeelden en beklaagden delen hun verblijfsruimte.

De geïnterneerden worden omwille van hun geestestoestand en hun gedrag individueel ondergebacht op de afdeling sociaal verweer. Sinds 2007 beschikt de gevangenis over een zorgteam dat instaat voor de begeleiding van deze geïnterneerden. Zij voorzien en begeleiden activiteiten voor deze specifieke groep, zoals kooklessen, muziek-, ergo- en arbeidstherapie. Zo worden zij op hun reclassering buiten de gevangenismuren voorbereid in een aangepaste omgeving. Voor deze groep voorziet de gevangenis een specifiek regime

De personen op de afdeling beperkte detentie werken of volgen een opleiding buiten de muren en zijn enkel ’s avonds en ’s nachts aanwezig in de gevangenis. Zij beschikken over een individuele verblijfsruimte.
 

Werkplaatsen

Gedetineerden kunnen werken binnen de huishoudelijke of onderhoudsdiensten van de gevangenis. Daarnaast kunnen maximum 35 gedetineerden voor externe bedrijven aan de slag in één werkhuis, uitsluitend bestemd voor inpak- en verzamelwerk. Een tiental gedetineerden voeren in hun cel werk  uit voor externe bedrijven. Afhankelijk van de vraag of aanbiedingen vanuit bedrijven, kan de tewerkstelling worden uitgebreid.