Net zoals de bestaande drugswetgeving geldt in de vrije samenleving, geldt deze ook binnen de gevangenismuren. Om na te gaan of deze wet ook nageleefd wordt in de gevangenissen, vinden regelmatig drugscontroles plaats.