Een team van psychologen en maatschappelijk assistenten staat klaar om de gedetineerde psychosociaal te begeleiden. Dit team bereidt de gedetineerde voor op zijn psychosociale re-integratie en evalueert hun reclasseringsvoorstellen. Het verzorgt het psychosociaal onthaal van elke gedetineerde die de gevangenis binnenkomt.

Geïnterneerden, dat zijn personen die een misdrijf hebben gepleegd en door de rechter ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard, krijgen in de gevangenis aangepaste begeleiding. In sommige gevangenissen verblijven zij op een aparte afdeling en leven zij dus gescheiden van de andere gedetineerden. In Paifve is er bovendien een inrichting tot bescherming van de maatschappij waar alleen maar geïnterneerden verblijven.
Een zorgequipe in de gevangenis zorgt voor therapeutische opvang en begeleidt hen. Het team bestaat uit een psychiater, psycholoog, maatschappelijk assistent, ergotherapeut, psychiatrisch verpleger, bewegingstherapeut en opvoeder. Op basis van een individueel behandelingsplan willen zij via gesprekken en activiteiten de psychische, sociale en fysieke activiteiten van de geïnterneerden verbeteren en zo hun plaatsing in een psychiatrische instelling of hun re-integratie in de maatschappij vergemakkelijken.