Individuele rekening

Een gedetineerde mag geen cash geld bij zich hebben in de gevangenis. Hij betaalt met het geld dat hij op zijn individuele rekening heeft staan. Hij kan het saldo van zijn rekening telefonisch raadplegen.

Geld overmaken en ontvangen

Een gedetineerde kan geld ontvangen en overmaken aan eender welke persoon buiten de gevangenis. Financiële transacties tussen gedetineerden zijn echter wegens veiligheidsredenen verboden, tenzij de directeur dit uitzonderlijk toelaat. De gedetineerde kan geld ontvangen via overschrijving, cheque of mandaat.

Betalen voor schade

Als een gedetineerde schade toebrengt aan voorwerpen die eigendom zijn van de overheid, kan dit van zijn vergoeding voor arbeid worden afgehouden.