De gedetineerde krijgt in de gevangenis kledij ter beschikking. In een aantal gevangenissen mogen gedetineerden hun eigen kledij dragen.