Elke gedetineerde heeft het recht een onbeperkt aantal brieven te sturen en te ontvangen.

Brieven van en aan familie en vrienden

De post die de gedetineerden van hun familie en vrienden krijgen, wordt gecontroleerd om te kijken of er geen verboden voorwerpen of middelen in zitten. De post mag enkel worden gelezen als de gevangenisdirectie vreest voor de orde en veiligheid van de gevangenis. De directeur kan dan beslissen om de brief of bijgesloten voorwerpen niet aan de gedetineerde te bezorgen en in bewaring te nemen. Hij deelt dit mee aan de gedetineerde. De gedetineerde krijgt deze terug bij zijn invrijheidstelling.

De post die de gedetineerden versturen wordt in principe niet gecontroleerd. Als de directeur vermoedt dat er een gevaar is voor de orde en veiligheid, kan hij de post wel laten controleren en eventueel niet verzenden en teruggeven aan de gedetineerde.

De onderzoeksrechter kan in welbepaalde gevallen een verdachte verbieden briefwisseling te voeren met bepaalde personen.

Brieven van en aan advocaten

De gedetineerde mag onbeperkt brieven sturen naar en ontvangen van zijn advocaat. De gevangenis controleert deze briefwisseling niet.

Brieven van en aan consulaten en ambassades

De gedetineerde mag ook brieven sturen naar en ontvangen van een consulaire of diplomatieke ambtenaar van zijn land. Ook deze brieven worden niet gecontroleerd.