Naast werken en een opleiding volgen, kan de gedetineerde zich ook op verschillende manieren ontspannen in de gevangenis. Hij heeft het recht om dagelijks minstens een uur in de buitenlucht te verblijven op de wandelkoer van de gevangenis en hij kan ook minstens twee uur per week aan sport doen. Zo kan hij gebruik maken van de fitnesszaal, voetballen of basketballen in de sportzaal of deelnemen aan lessen (yoga, dans, enz.).

De gedetineerde kan ook boeken uitlenen in de gevangenisbibliotheek of op eigen kosten kranten en tijdschriften bestellen om op cel te lezen. Als hij een radio of televisietoestel heeft, kan hij hiernaar luisteren en kijken, of spelletjes spelen op een gameconsole.

Daarnaast kan hij ook deelnemen aan sociale en culturele activiteiten die vzw’s in de gevangenissen organiseren. Het aanbod varieert van gevangenis tot gevangenis. Enkele voorbeelden: schildercursus, toneelworkshop, muziekles, cursus bloemschikken, enz.