De gedetineerde kan tijdens zijn detentie werken in de gevangenis. Hij kan kiezen uit verschillende soorten van gevangenisarbeid:

  • huishoudelijk werk;
  • onderhoudswerk;
  • werk voor externe bedrijven, zoals dozen plooien, etiketten kleven, snoep verpakken, enz.;
  • werk in de eigen werkhuizen van de gevangenis, zoals een smidse in de gevangenis van Brugge, een kleermakerij in de gevangenis van Bergen, enz.;
  • landbouwwerk in de gevangenissen van Hoogstraten, Marneffe, Ruiselede en Saint-Hubert.

Dankzij gevangenisarbeid ontwikkelt de gedetineerde belangrijke professionele en sociale vaardigheden en kan hij zijn detentietijd op een zinvolle manier doorbrengen. Gevangenisarbeid speelt dan ook een belangrijke rol in de voorbereiding op zijn terugkeer naar de samenleving.

Met de vergoeding die de gedetineerde krijgt, kan hij de schadevergoeding aan zijn slachtoffers betalen, zijn gezin financieel ondersteunen of een spaarpotje aanleggen. Ook kan hij hiermee zaken aankopen uit de gevangeniskantine.

Meer weten over gevangenisarbeid?