Voorwaarden

  • U bent minimum 18 jaar.
  • Uw studies hebben een verband met het gevangeniswezen (criminologie, rechten of rechtspraktijk, psychologie, geneeskunde of verpleegkunde, pedagogie, enz.).
  • U moet uw aanvraag ten minste twee maanden voor de start van uw onderzoek indienen.
  • Als uw onderzoek rechtstreeks contact met gedetineerden vereist (bv. interviews, observatie), moet u wel eerst een stage hebben gelopen in een gevangenis.

Aanvraag

Om een onderzoek te doen in een gevangenis, dient u als volgt een aanvraag in:

  1. U schrijft uw aanvraag op briefhoofd van uw hogeschool of universiteit.
  2. U vermeldt hierin welke studierichting u volgt en in welk jaar u zit.
  3. U geeft aan in welke gevangenis(sen) en in welke periode u uw onderzoek wil doen en wat het onderzoek precies inhoudt.
  4. Zowel u als uw promotor ondertekenen uw aanvraag.
  5. U stuurt de aanvraag naar:

Marijke D'haeseleer
Dienst Managementondersteuning
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
e-mail: marijke.dhaeseleer@just.fgov.be
 

Beslissing

Wij overleggen met de gevangenisdirectie(s) en de bevoegde dienst(en) bij de centrale administratie of u uw onderzoek kan doen en brengen u op de hoogte van onze beslissing. Als uw onderzoek mogelijk is, sturen wij u een officiële toelating per mail of per brief. Hiermee krijgt u toegang tot de gevangenis. U moet die toelating tijdens uw onderzoek steeds op zak hebben. Zonder officiële toelating kan u dus geen onderzoek doen in een gevangenis. In geval van een staking of een incident in de gevangenis, kan uw onderzoek uitzonderlijk worden onderbroken of uitgesteld.