Aanvraag

Om stage (griffie, criminologie, psychologie, verpleegkunde, enz.) te lopen in een gevangenis, dient u als volgt een aanvraag in:

  1. U schrijft uw aanvraag op briefhoofd van uw hogeschool of universiteit.
  2. U vermeldt hierin welke studierichting u volgt en in welk jaar u zit.
  3. U geeft aan in welke gevangenis en in welke periode u stage wil lopen.
  4. Zowel u als uw promotor ondertekenen uw aanvraag.
  5. U voegt uw curriculum vitae toe aan uw aanvraag.
  6. U stuurt uw aanvraag naar:

Marijke D'haeseleer 
Dienst Managementondersteuning
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
Waterside
Willebroekkaai 33 
1000 Brussel
E-mail: marijke.dhaeseleer@just.fgov.be