De Basiswet van 12 januari 2005 richt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) op als een onafhankelijke instelling die werkt op basis van een jaarlijkse dotatie van het federaal parlement.

De CTRG is niet langer onder de voogdij van de minister van Justitie geplaatst maar functioneert voortaan volledig autonoom en onpartijdig.

Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

Leuvenseweg 48/2 
1000 Brussel 
T 02 549 94 70
info@ctrg.belgium.be
www.ccsp.belgium.be

De voormalige Commissies van toezicht

De verslagen van de voormalige Commissies van toezicht blijven tijdelijk beschikbaar op de website www.cds-cvt.be/nl.