Registratie

Sinds 1 januari 2007 moet de verhuurder een geschreven huurovereenkomst laten registreren. Voor de contracten van voor 2007 lag die verplichting nog bij beide partijen.

De verhuurder moet binnen de twee maand volgend op de ondertekening het contract voorleggen aan het registratiekantoor van de plaats waar de woning gelegen is.

Indien het huurcontract niet binnen de wettelijke termijn is geregistreerd, kan de verhuurder een boete krijgen. Wanneer het om een huurcontract van negen jaar gaat, kan de huurder bovendien ook zomaar de huurovereenkomst stopzetten, en dat zonder een vergoeding te betalen of opzeggingstermijn te respecteren. Dit laatste geldt alleen tot zolang het huurcontract niet geregistreerd is.

Door de registratie krijgt het huurcontract een zogenaamde 'vaste datum' en wordt het bindend voor derden. Vanaf deze vaste datum is de huurder wettelijk beschermd tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar bij een verkoop van de gehuurde woning.

De registratie is gratis voor dit type huurcontract.

Alle praktische informatie over de registratie staat in de brochure van de FOD
Financiën
.