Staat van de woning

Op het ogenblik dat de huurovereenkomst wordt afgesloten, moet de woning beantwoorden aan de 'elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid'. Deze eisen hebben vooral te maken met:

  • de functies van de woning
  • de structuur en stabiliteit
  • de vochtigheid van de woning
  • de natuurlijke verlichting en verluchting
  • de uitrusting van de woning
  • de toegankelijkheid

Als de woning niet aan de minimumvoorwaarden voldoet op het moment dat de huurder er zijn intrek in wil nemen, dan kan de huurder:

  • de ontbinding van het contract vragen (met een eventuele schadevergoeding)
  • de uitvoering van de noodzakelijke werken eisen; in afwachting van de uitvoering ervan kan de rechter een vermindering van de huurprijs toestaan

Onder bepaalde voorwaarden zijn deze regels niet van toepassing bij het sluiten van een renovatiecontract.