U bent hier

Duur en beëindiging huurovereenkomst

Sinds 1991 is het niet meer mogelijk om een huurovereenkomst van onbepaalde duur af te sluiten.

Vier oplossingen zijn mogelijk:

  • ofwel heeft de overeenkomst een duur van negen jaar  
  • ofwel heeft de overeenkomst een duur van drie jaar of minder: de overeenkomst met een korte duur 
  • ofwel heeft de overeenkomst een duur van meer dan negen jaar: de overeenkomst met een lange duur 
  • ofwel wordt de overeenkomst gesloten voor het leven van de huurder: de levenslange huurovereenkomst

Tijdens deze periode kunnen zowel de huurder als de verhuurder onder bepaalde voorwaarden een einde stellen aan de huurovereenkomst.

In bepaalde gevallen voorziet de wet ook in een voortijdige beëindiging van het contract.

Ook mogelijk is dat het huurcontract verlengd wordt onder bepaalde voorwaarden.

Ten slotte is het belangrijk aan te stippen dat bepaalde omstandigheden een huurcontract niet automatisch beëindigen.