Huur van korte duur

Het is mogelijk dat de huurder en verhuurder een contract, of opeenvolgende contracten, afsluiten voor een totale duur van niet meer dan drie jaar.

  • Dergelijke contracten kunnen slechts eenmaal verlengd worden.
  • De verlenging moet schriftelijk gebeuren en uitgaan van dezelfde voorwaarden als het oude contract (onder meer dezelfde huurprijs).
  • De duur van deze opeenvolgende contracten mag dezelfde zijn, maar dat hoeft niet. Zo is het mogelijk een contract van één jaar met twee jaar te verlengen.
  • Noch de huurder, noch de verhuurder kan de overeenkomst voortijdig beëindigen, tenzij zij anders overeengekomen zijn in het contract.

Aan het einde van de overeenkomst kan de huurder of verhuurder de overeenkomst wél beëindigen, mits hij een opzeggingstermijn van drie maanden in acht neemt.

In de volgende twee situaties wordt de bestaande huurovereenkomst onder dezelfde voorwaarden voortgezet:

  • drie maanden voor de vervaldag heeft geen van de partijen het contract opgezegd
  • de huurder is na de overeengekomen duur zonder verzet van de verhuurder in de woning blijven wonen

Het contract wordt dan verondersteld van bij het begin te zijn gesloten voor een periode van negen jaar. Deze bepaling is verplichtend en is dus altijd van toepassing, ook al voorziet het contract dat dit niet het geval is.

Voorbeeld

De huurder en de verhuurder sluiten een overeenkomst voor twee jaar, die loopt van 1 mei 2007 tot 30 april 2009. Op de einddatum beslissen de partijen de huurovereenkomst te verlengen. Dit gebeurt schriftelijk, tegen dezelfde huurprijs en voor maximaal één jaar. Na een periode van drie jaar (van 1 mei 2007 tot 30 april 2010) hebben de huurder en verhuurder drie mogelijkheden.

  • Ze beëindigen de overeenkomst niet en de huurder blijft in de woning. Het contract loopt dan door onder dezelfde voorwaarden. De huurprijs blijft behouden, al kan de verhuurder jaarlijks een indexaanpassing doorvoeren en de prijs driejaarlijks herzien. De huurperiode wordt automatisch op negen jaar (van 1 mei 2007 tot 30 april 2016) gebracht, hoewel daar in het oorspronkelijke contract geen sprake van was.
  • De huurder beëindigt het contract en verlaat de woning. De verhuurder kan dan met een nieuwe huurder een nieuw contract sluiten onder andere voorwaarden.
  • De verhuurder beëindigt de overeenkomst en de huurder verlaat de woning.

Als de verhuurder een nieuw contract van maximaal drie jaar sluit met een andere huurder, mag de nieuwe huurprijs echter gedurende negen opeenvolgende jaren niet hoger zijn dan de huurprijs van de vorige huurder (aangepast aan de index).