Huur van lange duur

Het is mogelijk om een geschreven huurovereenkomst te sluiten met een bepaalde duur van meer dan negen jaar. Voor dergelijke huurovereenkomsten gelden dezelfde bepalingen als voor de overeenkomst van negen jaar.