Huur voor het leven

Het is mogelijk om een huurcontract voor het leven te sluiten. De overeenkomst eindigt dan automatisch bij het overlijden van de huurder.

Tenzij contractueel anders werd overeengekomen, kan de verhuurder een levenslang huurcontract niet voortijdig beëindigen. De huurder kan met een opzegging van drie maanden de overeenkomst wel op ieder ogenblik stopzetten.

Eventueel kunnen de partijen in het contract ook bepalen dat zij afzien van de mogelijkheid om de huurprijs te herzien.

Deze bepalingen gelden voor de levenslange huurovereenkomsten gesloten of vernieuwd vanaf 31 mei 1997.