U bent hier

Huurovereenkomst voortijdig beëindigen

Zowel de verhuurder als de huurder kunnen contracten van negen jaar voortijdig beëindigen. Ook voor de andere contracten bestaan er verschillende manieren om een huurcontract te beëindigen.

  • Verbreking van de huurovereenkomst met wederzijdse toestemming

De partijen kunnen altijd overeenkomen om de huurovereenkomst voortijdig te beëindigen. Het is sterk aangewezen om een dergelijk akkoord schriftelijk te bevestigen om eventuele latere betwisting te vermijden.

  • Ontbinding van de huurovereenkomst

Als de huurder of verhuurder de verplichtingen die hem in de huurovereenkomst of door de wet worden opgelegd niet nakomt, kan de tegenpartij aan de vrederechter vragen om:

  • het contract te laten ontbinden
  • de volledige uitvoering van het contract op te leggen

In beide gevallen kan hij ook een schadevergoeding en interesten eisen.