U bent hier

Omstandigheden die de huurovereenkomst niet beëindigen

Sommige omstandigheden lijken op het eerste gezicht misschien het einde te betekenen van het huurcontract, hoewel dat niet zo is. De volgende lijst toont om welke omstandigheden het gaat.

  • Het overlijden van een van de partijen maakt geen einde aan de huurovereenkomst, behalve bij de huurovereenkomst voor het leven. De erfgenamen, hetzij van de verhuurder hetzij van de huurder, moeten de lopende huurovereenkomst dus voortzetten en kunnen er slechts een einde aan maken als ze de wettelijke voorwaarden naleven.
  • Verkoop of schenking van het gehuurde goed betekent niet het einde van een huurcontract.
  • Een uitdrukkelijke ontbindende clausule in een huurcontract bepaalt dat het contract automatisch beëindigd wordt als een van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt. Dergelijke uitdrukkelijke ontbindende clausules zijn nietig en kunnen dus niet toegepast worden. Wanneer een van de partijen een fout begaat, kan alleen de rechter de ontbinding van het contract uitspreken.