U bent hier

Verlenging wegens buitengewone omstandigheden

Als een huurovereenkomst vervalt of eindigt door een opzegging, kan de huurder op grond van buitengewone omstandigheden een verlenging vragen.

De huurder vraagt de verhuurder ten laatste één maand voor het einde van het contract de huurperiode te verlengen.

  • Gaat de verhuurder hiermee akkoord, dan bepalen de partijen vrij de duur van de verlenging.
  • Als de verhuurder weigert, beslist de vrederechter. Hierbij zal de rechter rekening houden met de belangen van beide partijen en met de eventuele hoge leeftijd van een van hen.

De rechter die de verlenging toestaat, kan ook een verhoging van de huurprijs toestaan aan de verhuurder. Als de opzegging zonder motief was en de verhuurder een vergoeding verschuldigd is, dan kan de rechter deze vergoeding verminderen of opheffen.

De rechter kan de duur van de verlenging vrij bepalen, maar moet altijd een duidelijke einddatum vaststellen. Hij mag dus niet beslissen een contract te verlengen 'tot de huurder een andere woning gevonden heeft'.

De huurder kan bij het einde van de eerste verlenging een nieuwe verlenging vragen als hij nieuwe buitengewone omstandigheden kan inroepen. Op deze hernieuwing zijn dezelfde regels van toepassing. Alleen een enkele verlenging is mogelijk.
De huurder kan ook een verlenging vragen aan de koper van de woning.

Buitengewone omstandigheden

Buitengewone omstandigheden zijn omstandigheden waarop de huurder geen invloed heeft en die hem tijdelijk verhinderen een andere woning te zoeken of te verhuizen. Het gaat om dringende toestanden die niet te voorzien zijn en plots opduiken of om moeilijke omstandigheden die slechts door het tijdelijke behoud van de woning verminderd kunnen worden: bijvoorbeeld, en onder voorbehoud van de waardering van de rechter op basis van de wet, de hoge leeftijd van de huurder, plotse werkloosheid, ziekte, zwangerschap, het overlijden van een gezinslid, ...

De rechter moet echter ook oog hebben voor de belangen en persoonlijke toestand van de verhuurder. Hij moet bijvoorbeeld rekening houden met de hogere huurprijs die de verhuurder moet betalen totdat hij zijn eigen woning kan betrekken.