U bent hier

Overdracht huur

Bij een overdracht van huur draagt de huurder zijn huurovereenkomst over aan een andere persoon (overnemer), die de nieuwe huurder wordt.

Aan een huuroverdracht zijn twee voorwaarden verbonden.

  • Een huuroverdracht is alleen mogelijk als de verhuurder daar vooraf schriftelijke toestemming voor geeft. De huurder die de woning verlaat, is niet verantwoordelijk voor de nieuwe huurder, tenzij dat uitdrukkelijk zo bepaald is in het document waarin de verhuurder zijn toestemming voor de overdracht verleent. In dat geval kan het gebeuren dat de oude huurder bijvoorbeeld moet opdraaien voor achterstallige huur van de nieuwe huurder.
  • Een woning die onder de oude huurder niet als hoofdverblijfplaats gold, mag na de overdracht niet de status van hoofdverblijfplaats krijgen.

Als de huurder zijn huurovereenkomst niet volgens de regels overdraagt, is hij verantwoordelijk voor de gevolgen die uit de overdracht voortvloeien. Hij loopt dan het risico een schadevergoeding en interesten te moeten betalen aan de overnemer (de nieuwe huurder) en de verhuurder.