U bent hier

Renovatiecontract

Basisprincipe

Soms willen huurders (of aanvaarden ze om) zelf enkele kleine of grote werken in de woning uit te voeren. Dergelijke werken verbeteren niet alleen de levensomgeving van de huurder, ze komen ook de algemene staat van de woning ten goede. Hiervoor is er een speciaal contract in het leven geroepen: de 'huurovereenkomst met renovatie' of het renovatiecontract.

De partijen moeten een renovatiecontract schriftelijk sluiten en er een duidelijke beschrijving in geven van:

 • de werken die de huurder zal uitvoeren
 • de termijn die hij daarvoor nodig zal hebben
 • de tegenprestatie van de verhuurder
 • de duur van de verbintenis (die niet noodzakelijk gebonden is aan de termijn die nodig is voor het uitvoeren van de werken)

Bij een renovatiecontract hoeft de woning niet te voldoen aan de elementaire vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.
Er zijn vijf bijkomende voorwaarden:

 • de geplande werken moeten tot doel hebben de onvolkomenheden van de woning op dit vlak te verhelpen
 • de renovatiewerken moeten precies omschreven zijn
 • de werken moeten binnen een redelijke termijn van start gaan
 • de verhuurder mag geen huur vragen tijdens de termijn die overeengekomen is om de renovatiewerken uit te voeren
 • de termijn moet redelijkerwijs voldoende zijn om de werken uit te voeren

Tegenprestatie van de verhuurder

De werken die de huurder uitvoert, vragen ook een tegenprestatie van de verhuurder. Deze tegenprestatie kan verschillende vormen aannemen:

 • de verhuurder kan de huurprijs verminderen of kwijtschelden;
 • de verhuurder kan afzien van het recht om een herziening van de huurprijs te vragen;
 • de verhuurder kan zich ertoe verbinden om de huurovereenkomst gedurende een bepaalde periode niet te beëindigen, zelfs niet om de woning zelf te betrekken. Die periode kan naargelang de omvang van de geplande werken langer of korter dan negen jaar zijn.

Deze bepalingen zijn van toepassing op de renovatiecontracten gesloten of vernieuwd vanaf 31 mei 1997.