De FOD Justitie speelt binnen zijn werkterrein een belangrijke rol bij het bepalen en verdedigen van het Belgisch standpunt op internationaal niveau.

De drie voornaamste instanties waarbinnen de FOD vertegenwoordigd is, zijn:

 De FOD Justitie is ook nog vertegenwoordigd binnen: