De Europese Unie heeft tot taak de betrekkingen tussen de lidstaten en tussen de volkeren van de lidstaten samenhangend en solidair te organiseren.
De Europese Unie telt vandaag 28 lidstaten, waaronder België als één van de 6 stichtende landen.
De euro is de gemeenschappelijke munt van de Europese Unie maar is nog niet de nationale munt van alle lidstaten.

Binnen de Europese Unie is er een vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitalen. De interne markt is een van de grootste verwezenlijkingen van de Europese Unie. De belemmeringen voor de mededinging en de vrijhandel tussen de EU-lidstaten verdwijnen stilaan.

Een van de doelstellingen is de burger aanzienlijke  bescherming te bieden in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Die doelstelling vereist een geharmoniseerde wetgeving, de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en de uitbouw van instanties zoals Europol en Eurojust in het kader van strafzaken.